lördag 4 juli 2009

4k medelhavstrut i juli


4k/4th cy michahellis, Simrishamn 090702, Jörgen Bernsmo.

Subadulta michahellis är något av det jobbigaste man kan ge sig på här i Norden. Variationen hos argentatus är såpass stor att dräktkaraktärerna inte alls är vattentäta. Det gäller alltså att alla detaljer inkl. jizz stämmer perfekt! På fågeln ovan ses t ex utdragen akter, liten kropp, rel. lång tibia liksom litet och kompakt huvudparti och paralell näbb med brant sluttande näbbspets. I flykten noterades helt svart p10. Argentatus i motsvarande dräkt kör oftast med en tydlig vit slant där och ibland även på p9 men den kan saknas. Medelhavstrut har generellt mindre vita slantar på p10 och ibland på p9. Även de vita topparna på handpennorna är normalt mindre distinkta och så här års helt ofta helt nedslitna, vilket ger den helmörka handen. Den är således lik en 3k i handen men notera den helvita och mycket slitna stjärten i kombination med huvudsakligen adultlika täckare. En 3k i motsvarande ålder uppvisar normalt ett distinkt avsatt svart stjärtband och tydlig kontrast mellan adultlik mantel och ungfågelslika bruna mindre och större täckare. Handpennespetsarna på stående fågel är också nästan otecknade hos michahellis - där har gråtrut återigen tydligare ljus teckning i genomsnitt. Vidare har vår fågel här ovan "The look of mich" - ett strängt öga som inte är så ljust och stirrande som brukligt hos gråtrut. Orbitalringen är ganska bred och djupröd, tjockast framför och bakom ögat. Även gulbenta gråtrutar kan uppvisa röd orbitalring men ofta är den tunnare och följer ögats kant samt med en mer djuporange färg. De nätta proportionerna tyder på att det rör sig om en hona. Vi slänger in en argentatus i samma ålder för en snabb jämförelse:4k/4th cy argentatus, Simrishamn 090531, Hans Larsson.

Föreställer man sig den här med gula ben så är det ytligt sett ingen större skillnad, men argentatus har plöfsigare kropp och inte riktigt så långa och smala vingar som michahellis. Irisen hos äldre individer är oftast också mer vitgul och ögat känns lite mer uppspärrat vilket bidrar till en stirrande känsla - michahellis ser coolare ut!