lördag 25 juli 2009

2k havstrut i juli

2k/2nd cy marinus, Simrishamn, 090724, Jörgen Bernsmo

Havstrut är normalt lätt att bestämma utifrån proportioner och dräkt, men småvuxna exemplar (honor) kan ibland ställa till det, åtminstone fram till andra vinterdräkt (därefter utvecklar de svart på manteln). Främst i andra vinterdräkt (som denna är på väg att få) kan de dräktmässigt vara förvånansvärt lika både gråtrut och medelhavstrut, speciellt på lite håll.
Denna dock med typiskt grov näbb, stort huvud, kraftig hals och fyllig kropp som sammantaget ger ett kompakt och massivt intryck.

Ruggningsmässigt tämligen normal. Nedre tertialer gamla och slitna, en lucka bland de st täckarna (mörkbruna partiet) med nya växande fjädrar. Hp 10 spetsig, sliten och ljusare brun än de nya svartare handpennorna med liten vit topp.

Denna sköning är pullmärkt 080705 på Vallöytaklene Kollholman (57.59N/07.39E), Mandal, Vest-Agder i sydligaste Norge.