onsdag 8 juli 2009

Juvenil kaspisk trut i juli

1k/1st cy cachinnans, Simrishamn, 090708, Jörgen Bernsmo

Höstens andra juvenila kaspiska trut. Även denna en liten nätt individ och således sannolikt en hona. På denna bild med mer horisontell hållning och med huvudet i en vinkel som som inte ger den en helt typisk jizz. Dock kan man ana den längre halsen som "nedstoppad" i krävan, varför en sidobild hade gett en mer normal jizz för arten. Här förefaller den även mer bredbent än vad som är gängse för "sydliga" trutar som oftare tycks ha benen tätare ihop.

Buken är kontrasterande vitaktig i likhet med föregående juvenila kaspiska här på bloggen. Den nästan sotigt mörka skuggningen i ansiktet är universell för juvenila trutar och om en månad eller två kommer denna kaspiska ha ruggat till en betydligt ljusare nuna.


1k/1st cy cachinnans, Simrishamn, 090708, Jörgen Bernsmo
Här ses den vita grundfärgen på vingundersidan, med mörka markeringar som är tätast på de mindre och mellersta täckarna.


1k/1st cy cachinnans, Simrishamn, 090708, Hans Larsson

Näbben är övervägande mörk på unga trutar under de första levnadsmånaderna, sen ljusnar den i varierande grad beroende på art. Kaspisk får ofta en ljusare innernäbb med typiskt mer på övre näbbhalvan som på vår bildfågel här, men detta sker normalt först senare på säsongen så denna individ är lite udda i det avseendet. Några av de mellersta skapularerna har fällts och en ny mantelfjäder har redan vuxit ut. Detta, liksom ett visst slitage som syns bäst på övre skapularer och mantel, visar att det är en tidigt kläckt trut, vilket stämmer bra med den kaspiska´s sydliga utbredning.1k/1st cy cachinnans, Simrishamn, 090708, Hans Larsson

Jämfört med den juvenila kaspiska från 090706 så är den här än mer jämntecknad på större täckarna, något som man oftare ser hos t ex unga silltrutar. Denna representerar således en ytterlighet i variationen för kaspisk som normalt åtminstone har lite schatteringar eller diffust sågtandsmönster på täckarna. Helhetsintrycket påminner en hel del om en juvenil fiskmås!

1k/1st cy cachinnans, Simrishamn, 090708, Hans Larsson

De solida mörka täckarna förstärker effekten av de ljusa vingbanden och här syns också relativt mörk innerhand. Innerfanen på pennorna är dock ljusare, vilket ger den klassiska "persienn"-looken som unga kaspiska har. Märk hur teckningen kan variera med vinkeln på de bägge vingarna.


1k/1st cy cachinnans, Simrishamn, 090708, Hans Larsson

De ljusa vingundersidorna hos denna kaspiska är riktigt påfallande...


1k/1st cy cachinnans, Simrishamn, 090708, Hans Larsson

...liksom den vita buken i kontrast till flankerna.


1k/1st cy cachinnans, Simrishamn, 090708, Hans Larsson

Det gick lite sådär med kroppskontrollen. Förhoppningsvis berodde det bara på taskig erfarenhet...


1k/1st cy cachinnans, Simrishamn, 090708, Hans Larsson

Öh..?

1k/1st cy cachinnans, Simrishamn, 090708, Hans Larsson

Till slut bar det iväg i alla fall.. Spana in den kontrastrika stjärten, vingbanden, ljusa gluttsnäppekilen samt persiennmönstret i innerhanden.