fredag 10 juli 2009

2k kaspisk trut i juli

2k/2nd cy cachinnas, Simrishamn, 090710, Jörgen Bernsmo

Att bestämma 2k trutar på senvår/sommar kan vara riktigt knivigt. Många gånger är ungfågelsfjädrarna så kraftigt slitna att det är svårt att urskilja någon vägledande teckning. Man är då främst hänvisad till strukturella skillnader (jizz) som för den mer erfarne trutskådaren ger en typisk kaspisk trut. Den uppvisar en ganska slank profil med utdraget "slimmat" bakparti och ett huvud med flack panna och utdragen och långsmal näbb. Benen känns långa och bleka.
Ruggningsmässigt är den mest lik en 1:a sommar och således retarderad (har ruggat in färre fjädrar till 2:a vinterdräkt än en genomsnittlig kaspisk). Manteln har en huvudsakligen gråbrun ton med reducerad teckning och de mellersta täckarna är tämligen fräscha men troligtvis ändå ett par månader gamla. De större täckarna är tappade förutom några av de mellersta som är så kraftigt slitna att bara spolarna återstår. De nedre tertialerna är juvenila och blekta och de mindre täckarna är helt vita pga slitage. Den tycks ha ruggat tom hp 5 och har då sannolikt hp 6 växande, hp 7 tappad och hp 8-10 är kvarsittande juvenila, spetsiga och smala.
Hur långt ruggningen är framskriden används ofta som argument för bestämning av "sydliga" trutar men kan som synes vara vanskligt i subadulta dräkter utanför arternas "normala" utbredningsområde. Denna ligger efter en genomsnittlig gråtrut (se nedan).


2k/2nd cy cachinnans, Simrishamn, 090710, Jörgen Bernsmo

I föregående inlägg påtalades att "sydliga" trutar (kaspisk och medelhavstrut) ofta förefaller stå med benen tätare ihop än gråtrut. Detta är knappast en tongivande karaktär men ofta påfallande om man studerar en individ en längre stund. På denna nästan komiskt slående. Notera de långa rangliga benen där främst tibian är längre än på en genomsnittlig gråtrut. Kyla, värme och vind gör dock att trutar ofta intar poser som kan uppfattas mer eller mindre typiska och benlängden blir därför variabel. Kroppen närmast helt vit utan streckning centralt på hjässan och benen med rosa ton (som Wrigley´s Hubba Bubba tuggumi).

2k/2nd cy cachinnans (right) and 2k/2nd cy argentatus, Simrishamn, 090710, Jörgen Bernsmo

Här kan man jämföra ruggningen med en gråtrut. Ruggningsmässigt ligger gråtruten före den kaspiska gällande såväl kropps- som handpenneruggning. Den kaspiska uppvisar en mantel med huvudsaklligen grå skapularer med mörkare svarta teckningar. Den ofta reducerade teckningen på skapularerna gör att det är svårt att säga hur pass fräscha dessa är men ofta väldigt typisk för kaspisk i 1:a vinter-sommar. Mellersta täckarna fräschare men mindre juvenila och vita av slitage och de större täckarna saknas nästa helt förutom en del rejält slitna inre/mellersta, vilket blottar de mörka armpennorna. Under tertialerna ses två små vita prickar som sannolikt representerar topparna på nya hp 3-4.


Gråtruten med överlag fräsch dräkt (2:a vinter) och två små vita prickar bakom tertialerna som representerar hp 5-6. Även denna med tappade större täckare centralt (som är de sista som bytes) varför de mörka armpennorna syns som ett brunsvart fält. 2k gråtrut uppfattas normalt som generellt "smutsigare" (men inte alltid så här års) och kaspiska uppmärksammas kanske oftare på det "renare" helhetsintrycket tillsammans med jizz.

2k/2nd cy cachinnans (left) and 2k/2nd cy argentatus, Simrishamn, 090710, Jörgen Bernsmo

Här tillsammans med en annan gråtrut som är mer retarderad och med en vitare bottenfärg. Se dock den svaga streckningen på hjässan, de smutsliga partierna på flank och bröst jmf den kaspiska. Här anar man även den långa halsen hos kaspisk.