fredag 21 januari 2011

Trutar i januari

Adult michahellis, Simrishamn, 110118, Jörgen Bernsmo

Att kolla trutar vintertid brukar inte alltid vara så givande om man är ute efter de två sydliga specialarna kaspisk- och medelhavstrut. Dock är det en bra period då andra fåglar inte konkurrerar om utrymmet och skådartiden - och trutarna ser oftast ut som i fågelboken!
Under sensommar och höst, då främst sydliga trutar är regelbundna, ruggar de aktivt, vilket kan komplicera bestämningen. Russinen så här års är få - men de finns där ute - även om de adulta sydliga trutarna snart besätter häckningsreviren och då normalt inte ses hos oss. Gråtrutar är det dock gott om där det finns tillgång till mat och under hösten och vintern har det fyllts på med individer från främst Finland, Baltikum och Ryssland. Vårvintern är också den bästa perioden för att hitta polartrutar och ser man till fyndbilden i Europa av riktiga rariteter som t ex thayertrut och gråvingad trut så är den närmsta tiden riktig högsäsong!

Ovan ses en adult medelhavstrut (till vänster) tillsammans med gråtrutar. I Skåne har det setts någon enstaka de senaste vintrarna. Även om det ofta är svårt att bedöma mantelfärg så uppfattas medelhavstruten som något mörkare på manteln utan gråtrutens blåstick. Den är typiskt ren i huvudet eller endast med fin svag streckning runt ögat och på huvudet. Hjässan är flackare och nacken kantigare med rakare övergång mot hals jmf med gråtrut. Benen är gula - men det är de å andra sidan också på många gråtrutar så här års. Även mantelfärgen varierar hos gråtrut och mer mörkmantlade (sannolikt nordliga) indivder ses regelbundet. Bedömningen kompliceras av ljusförhållanden. För bestämningen måste man förlita sig på vingteckningen och eftersom den hänger med vingen ses att den har brett svart komplett subterminalband på hp5 och liten svart markering på hp4.

Adult michahellis, Simrishamn, 110118, Jörgen Bernsmo

Här där den putsar sig kan man räkna handpennorna inifrån. Hp 10 är normalt alltid dold bakom hp 9 som är den sista vita toppen man ser. Gråtrut kan sällsynt ha komplett band på hp 5. Dock är det oftast smalt eller brutet och inte minst är det svarta i handen inte lika utbrett. Ses oftast bäst på hp 7-8 där medelhavstrut har mer svart. En utbredd vinge är därför alltid optimalt för en säker bestämning och här ser det bra ut. För lite mer bestämningstips så kolla gärna dessa äldre inlägg:

http://truthjalpen.blogspot.com/2009/08/adult-medelhavstrut.html

http://truthjalpen.blogspot.com/2009/11/adult-medelhavstrut-i-november.html

Adult michahellis, Simrishamn, 110118, Jörgen Bernsmo

3k/3cy michahellis, Simrishamn, 110119, Jörgen Bernsmo

Subadulta medelhavstrutar är betydligt svårare. Är man inte insatt i gråtrutens variation och åldrar kan det bli jobbigt. Såväl kaspisk trut som medelhavstrut uppvisar dock normalt en renare och mer kontrastrik dräkt men variationen är stor och ibland kan det vara svårt att skilja 2.a vinter från 3:e vinter och ännu äldre fåglar blir ofta kvalificerade gissningar. Den här individen ser äldre ut en en gråtrut i motsvarande dräkt och kombinationen svarta handpennor utan vita toppar och adultlik mantel gör att man reagerar. Även jizzen med medelhavstrutens "smartare" look och kantiga huvud gör att det ser spännande ut. Jmf med gråtrutarna.

3k/3cy michahellis, Simrishamn, 110119, Jörgen Bernsmo

I lite högre förstoring ser man en ljusare iris med tydlig röd orbitalring och svag fin "blyertsteckning" kring ögat. Baserna av tertialerna svarta med breda ljusa toppar och ett svart avsatt stjärtband kan anas.

3k/3cy michahellis, Simrishamn, 110119, Jörgen Bernsmo

Vingens teckning krävs dock nästan för att sätta "spiken i kistan". Här ses att den saknar vita toppar och ljusa slantar på hp 10. På höger vinge syns något som kan tolkas som en diffus slant på hp 10 men det är ett litet hack i pennan. Stjärtbandet är svart och avsatt mot i övrigt vit otecknad stjärt (ses dock bättre på ovansidan). Den har dessutom svarta teckningar på samtliga på samtliga handpennor även om de innersta handpennorna är adultlikt grå. Detta gör att man kan åldersbestämma den till 2:a vinter och så här pass ren, kontrastrik och avancerad dräkt ses inte hos gråtrut i motsvarande ålder.

4k/4cy? argentatus & 3k/3cy michahellis, Simrishamn, 110122, Hans Larsson

Benen är skära med en gul anstrykning och gräddig karaktär, inte olikt tonen hos äldre kaspiska. Variabelt men ganska typiskt för ålder och årstid. Gråtruten i förgrunden är troligtvis en något retarderad 4k-fågel (se t ex den stora vita slanten på hp 10´s undersida) och dräktmässigt väldigt lik medelhavstruten. Helt säker på åldern på denna är det dock svårt att vara utan en kompletterande titt i flykten. Märk den elegantare looken hos medelhavsen, med renare färgfält och distinka mörka teckningar på tertialer och vingtäckare - en snyggare fågel helt enkelt!

Edit: Efter förfrågan om åldern så får vi medge att bestämningen till 3k egentligen är en gissning. Lika svårt som det är att säkra vissa gråtrutar, lika luriga är såklart medelhavstrutar ibland. Denna är ju ett gränsfall och visar karaktärer för bägge ålderklasserna. Så, avancerad 3k eller retarderad 4k, det är egentligen en smaksak utan ring på benet. Men desto viktigare när man ska säkra bestämningen gentemot gråtrut... Här är en fågel plåtad i England i dagarna som också bedömts till 3k:

http://www.birdingetc.com/2011/01/down-in-dump.html

Och här är ett några tredje vinter (3k höst) från Frankrike:

http://www.xs4all.nl/~daarruud/micha/micha3.html

Adult cachinnans, Simrishamn, 110112, Jörgen Bernsmo

Adulta kaspiska trutar är ofta något enklare att clincha med sin mer typiska jizz med smal jämntjock näbb (ofta limefärgad), längre ben och normalt mörka öga. Dock har enstaka gråtrutar både vitt huvud och i sällsynta fall mörk iris och inte minst uppfattas ögat som mörkt då de "plirar" i kylan och vid dåligt ljus. Speciellt i början av gråtrutarnas ruggning när de vithövdade ännu är få och sticker ut tydligt mot de vintertecknade massorna är det stor risk att det blir fel! Bestämningen bör om möjligt alltid kompletteras med vingteckningen. Precis som hos medelhavstrut bör den ha komplett band på hp 5 men utbredningen av svart är inte lika utbredd. Istället uppvisar adulta kaspiska de typiska grå "tungorna" som skär in i det svarta. En effekt av mindre svart på innerfanen av handpennorna. Oftast har de kontra medelhavstrut helvit spets på hp 10 och större vit slant på hp 9 likt gråtrut. Denna har även svart markering på hp 4 vilket får ses som en bonus för båda de sydliga trutarna. Se även:

http://truthjalpen.blogspot.com/2010/01/adult-gratrut-vs-kaspisk-trut.html

Adult cachinnans, Simrishamn, 110112, Jörgen Bernsmo

2k/2cy cachinnans (t h), Simrishamn, 110119, Jörgen Bernsmo

Även ungfåglar kan såklart bestämmas men märk väl att många gråtrutar har hunnit ikapp ruggningsmässigt jämfört med tidigare på hösten. Normalt avstannar ruggningen under midvintern och skillnaden är störst bland de fåglar som kommit längst och ruggat en del vingtäckare eller tertialer under hösten, vilket endast sällsynt ses hos gråtrut. Jizz, kontrast och övriga karaktärer är i stora drag desamma som tidigare under hösten men då slitage hunnit påverka dräkten mer så är det svårare att lita på dräktkaraktärer som tertialteckning t ex. Gråtrutar och havstrutar har också ljusnat betydligt jämfört med under hösten, men som väl är har oftast även de kaspiska gjort detsamma, så skillnaderna i helhetsintryck består.

2k/2cy argentatus, Simrishamn, 110122, Hans Larsson

Jämför den ljusa fågeln t h med den kaspiske ovan och märk skillnader i näbb, huvud- och kroppsform. Notera hur ansiktet på den kaspiske är vitare och renare tecknat med distinktare avsatt nackstreckning. Denna gråtrut är rätt blek överlag och har t ex rätt urvattnad vinge. Det finns gråtrutar som är mer kontrastrika och således mer lika kaspisk! Kolla här för en video med en annan 2k kaspisk och gråtrutarna ovan:

http://vimeo.com/19071796


3k/3cy argentatus, Simrishamn, 110119, Jörgen Bernsmo

Variationen hos trutar är som tidigare sagts enorm och på gränsen till tröstlös emellanåt - men det är samtidigt lite av kryddan i skådandet. Ibland stöter man på något udda som gråtruten ovan som är påfallande lik vissa "retarderade" individer av västlig silltrut. Den är förhållandevis liten och uppvisar en gråton på manteln likt ljusmantlad silltrut och utifrån bilden hade det varit svårt att utesluta silltrut.

3k/3cy argentatus, Simrishamn, 110119, Jörgen Bernsmo

Ser man till jizzen så känns den ganska satt och gråtrutslik men främst graellsii kan ge ett mycket kraftigt intryck som inte skiljer sig så avsevärt från gråtrut och i detta fall är det sannolikt en hona grundat på den mindre storleken.

3k/3cy argentatus, Simrishamn, 110119, Jörgen Bernsmo

På den här bilden förtas dock silltrutsintrycket helt. Stjärtbandet är smalt och kraftigt uppluckrat, med bandning nästan hela vägen upp mot stjärtroten, och vingen uppvisar en tydligt ljusare inre hand och svart teckning enbart på de yttersta 6-7 handpennorna och dessutom med en ljus slant på yttersta handpennan - något som främst förknippas med kaspisk trut i motsvarande dräkt, dvs 2:a vinter, men som också ses regelbundet hos gråtrut. Hos västlig silltrut och medelhavstrut är det extremt sällsynt - om det överhuvudtaget förekommer? Av samma anledning är det svårt att se någon hybrid som skulle vara passande. Mer gråtrut här:

http://truthjalpen.blogspot.com/2009/12/gratrutar-i-december.html

Det rapporteras fortfarande en del silltrutar vintertid, men det är en extremt sällsynt gäst och oftast handlar det om skadade individer som överlevt. Mörka gråtrutar och havstrutar torde vara den vanligaste felkällan, så om man tror sig se en silltrut från december till mars så bör man försöka dokumentera den noga.

Så ut och belägra hamnar och soptippar - så ses vi kanske till våren!