tisdag 26 januari 2010

Adult gråtrut vs kaspisk trut

5 cy+ argentatus, Skillinge, 091218 , Hans Larsson

Att skilja adulta fåglar av gråtrut från kaspisk trut under senvintern kan vara ganska knivigt! Enstaka gråtrutar har vitt huvud hela hösten, från december uppträder vithövdade gråtrutar mer regelbundet och nu i januari är de relativt vanliga. Ytligt sett, inte minst på avstånd och i lite mulet väder, ter de sig såväl mörkögda (och sällsynt är de det också, likväl som kaspisk trut kan uppvisa en ljusare iris) som avvikande gentemot de mer kraftigt streckade individerna i vinterdräkt. Ser man en till synes mörkögd "ren" adult trut nu så måste man ge akt på jizz och inte minst vingteckning innan man ger sig på en bestämning.

Den övre gråtruten ter sig mörkögd (backa gärna lite från skärmen) och ger därför associationer till kaspisk trut, inte minst om man jämför med individen bakom som fortfarande har kraftig streckat huvud. Streckningen gör att ögat framträder tydligare och ljusare än hos en fågel med vitt kring ögat. Vingteckningen framträder dåligt men den förefaller vara ganska kortvingad och jizzen är identisk med övriga gråtrutar. Näbben är förhållandevis kort med svullen framdel och kropp och huvud känns knubbiga.


5cy+ cachinnans, Simrishamn, 010116, Jörgen Bernsmo

Här har vi en kaspisk trut (nedre) tillsammans med en ganska ordinär gråtrut i januari. Notera skillnader i jizz. Näbben på den kaspiske känns längre och mer parallell med svagare sluttning på övernäbbens spets och endast svag antydan til gonysvinkel. I vinterdräkt har kaspisk ofta en mer "limefärgad" näbb men i detta fallet skulle det också kunna indikera yngre adult, då kaspisk generellt anlägger sommardräkt tidigare än gråtrut. Benen har den "typiska" blekrosa färgen som också ses hos yngre fåglar, men den kanske vanligaste varianten är en mer blekgul anstrykning. Att kaspiska trutar ska ha klargula ben är en ännu ganska utbredd missuppfattning sedan tiden då den tillsammans med medelhavstrut benämdes "gulfotad trut". Det omvända kan sägas gälla gråtrut, dvs att omfattningen av gråtrutar med blekgula till knallgula ben lätt underskattas - inte minst vintertid. Notera vidare huvudformen samt den slankare kroppen och den längre och spetsigare vingen.


5cy+ cachinnans, Simrishamn, 010120, Jörgen Bernsmo

Ett praktexemplar av en hane kaspisk trut i alla avseenden! Mörkt öga, lång parallell näbb som förlängs i en glad mungipa, flack panna och toppig hjässa ger en päronlik huvudform. Långa ben med lite gul anstrykning, tätt mellan benen jämfört med gråtruten, "hängröv" och lång vinge. Den utbredda handen ska ju alltid kontrolleras, men en sådan här clown vågar man nog bestämma utan att ha sett den exakta teckningen!


5 cy+ cachinnans, Simrishamn, 010120, Jörgen Bernsmo

Kaspisk trut (främre) med två gråtrutar. Här känns jizzen inte alls lika självklar och det är alltid viktigt att komma ihåg hur trutar varierar beroende på väder, vind och aktivitet. Näbben ser dock fin ut, lång och parallell jmf med gråtruten bakom som har en svullen spets (eller intryckt mitt på den undre näbbhalvan), mörkt öga och blekgula ben. Dock känns kropp och huvudform kompakt och gråtrutslik och benen ganska korta. Bonus här är att fågeln hänger något med vingen, vilket blottläger ett brett svart band på hp 5 halvvägs in mot tertialerna. Vingen ser även lång och spetsig ut. Ofta uppfattas det vita som vitare och det grå som gråare på kaspisk kontra gråtrut, vilket man kan skönja på fåglarna ovan. Här vill man kanske helst ha en bild på utbredda handpennor för att känna sig helt trygg.


5 cy+ cachinnans & argentatus, Simrishamn, 100124, Hans Larsson.

Här har vi en kaspisk trut (till vänster) med gråtrutar som uppvisar den önskade vingteckningen. Kaspisk trut har generellt mer ljust på innerfanet och mer svart på ytterfanet av handpennorna, vilket gör att det "skär in" grå tungor i den svarta handen. Som synes har gråtruten till höger också grå tungor, men typiskt endast på de mittre pennorna. Nordliga populationer av gråtrut har ofta djupa tungor ända ut till de yttre, men de har å andra sidan begränsat svart på handpennorna. På undersidan av handen är det svartas utbreding väl avgränsat i en rätt snygg och jämn U-form hos den kaspiske, men mer som en diffus triangel hos gråtruten.


5 cy+ cachinnans & argentatus, Simrishamn, 100124, Hans Larsson

Kaspisk trut har som säkert bekant svarta teckningar på hp 10 t o m hp 5, med brett komplett band på hp 5 och ganska ofta svart markering på hp 4 som hos denna. En fördelning som arten delar med medelhavstrut, men lägg märke till att kaspisk har mer vitt mot vingspetsen. Hos denna har hp 10 helt vitt topp, vilket är vanligast hos västliga populationer av kaspisk, s k "ponticus"-typer. Gråtruten till höger visar svart band på hp 10 t o m hp 6 (+ liten markering på hp 5), vilket är en idealisk teckning för våra fåglar i Östersjön. Men det händer såklart att vissa har komplett band på hp 5, så det är alltså av största vikt att jämföra övriga pennors utseende som nämns ovan.

Som smör i gröten följer här en trio gråtrutar med helt eller delvis sommartecknat huvud. Många får dessutom rejält sting i mjukdelarna så det är t ex inte ovanligt med mer eller mindre gula ben så här års.

5 cy+ argentatus, Kivik, 100109, Hans Larsson


5 cy+ argentatus, Simrishamn, 100121, Hans Larsson


5 cy+ argentatus, Simrishamn, 100121, Hans Larsson