söndag 27 september 2009

Kaspisk trut igen

Adult cachinnas, Simrishamn, 090927, Jörgen Bernsmo

Nu ska det snart börja anlända lite fler adulta kaspiska trutar och då kan det vara bra att vara uppdaterad på vad man ska titta efter. Nu när majoriteten av gråtrutarna har anlagt vinterdräkt så sticker de adulta kaspiska ofta ut genom sitt huvud som är rent vitt eller med svag fin streckning kring ögon och i nacke. Irisen är mörk och näbben har ofta en tydligt grönare anstrykning än gråtrutens mer gula. Den mörka markeringen är ett tecken på vinterdräkt och inte en ålderskaraktär och sträcker sig ofta över båda näbbhalvor. Benen har ofta en ljusare beige eller svagt gul ton men kan vara mer köttfärgade som hos gråtrut. I övrigt känns jizzen igen så som den beskrivits i tidigare inlägg.
När mörkret faller allt tidigare nu på hösten så kan även gråtrutar te sig mörkögda på avstånd varför man helst bör se en vingteckning typisk för kaspisk med grå tungor som skär in i det svarta på handen, tydligast på hp 6-8. De bör vidare helst ha ett komplett svart subterminalband på hp 5 och svart markering på hp 4 är bonus, likt medelhavstrut. Dock har medelhavstrut mer utbrett svart i handen.

Ett abstrakt av en artikel av G. Neubauer där handens teckning hos kaspisk trut visas i bild samt variation i irisfärg och givetvis en hybrid :-) kan ses på länken nedan. Den som kan franska blir extra glad.
http://www.ornithomedia.com/magazine/mag_art380_1.htm


1k/1cy cachinnas, Simrishamn, 090927, Jörgen Bernsmo

Ungfåglarna har vi lärt oss känna igen vid det här laget och majoriteten är nu väldigt distinkta och kontrastrika. Denna har ruggat hela ryggen förutom de nedersta skapularerna men till synes inga täckare. Alltså helt i fas med ett flertal gråtrutar, men nu anländer allt fler oruggade gråtrutar från nordligare häckplatser och då blir skillnaden tydligare.

1k/1cy cachinnas, Simrishamn, 090927, Jörgen Bernsmo

1k/1cy cachinnas, Simrishamn, 090927, Jörgen Bernsmo

Vad beträffar vingundersidans teckning så har vår individ här tagit den karaktären på lite väl stort allvar. Det är sällan axillarerna är så här kritvita utan tydliga mörka toppar på undre täckarna men detta får betraktas som en urtypisk individ på det hela taget.

lördag 12 september 2009

Hybrider - eller inom artens variation?

Trutar är bland det mest utmanande inom fältbestämning tack vare invecklad systematik, hybridisering, lång dräktutveckling och stor individuell variation inom de olika arterna.

De är opportunistiska med en sällsynt förmåga att anpassa sig och flertalet arter har ökat och expanderat sina häckningsområden i modern tid. Detta må vara evolutionärt spännande men också en smula frustrerande för oss fältornitologer som är vana att bestämma de fåglar vi ser!

Nedan kommer vi att beröra kaspisk trut samt gråtrut. Två arter som numera häckar sida vid sida som närmast i de centrala Tyskland, Polen och östra Litauen. Gråtruten har expanderat mot sydost och blev en nyetablerad inlandshäckare i Polen så sent som på 1970-talet och kaspisk trut noterades först häckande under 1980-talet. Även medelhavstrut expanderar norrut i Europa med ökande antal inlandshäckare.

I de områden/kolonier där arterna möts är hybridiseringen omfattande, ett swingers-party utan dess like och en icke försumbar andel av de kaspiska och gråtrutar vi bestämmer här kan mycket väl bära på gener av endera arten utan att det säkert går att avgöra i fält.

Hybrider uppvisar ofta karaktärer från båda föräldrarna men kan också vara mer lik modern eller fadern - ofta med små avvikelser som kan inrymmas inom arternas variation - ett populärt uttryck som vi ofta tar till när vi vill bestämma en inte helt "klockren" individ av mer svårbestämda arter :-)

Gränsdragningen vid fältbestämning är alltid subjektiv och grundar sig oftast på tidigare kunskap och erfarenhet - eller brist av de båda - och nedanstående djupdykningar ska ses som spekulativa eller som bäst kvalificerade gissningar!


1k/1cy cachinnans or cachinnans x argentatus, Simrishamn, 090907, Jörgen Bernsmo

Denna individ påminner mer om argentatus i jizzen men skulle kunna falla inom variationen för en hona kaspisk. Tämligen kortbent med mörkare benfärg än normal kaspisk men kanske främst ovanligt "smutsig" dräkt för en så här pass sliten och avancerad individ. Tydlig streckning över hela hjässan och kring ögat. Avsaknad av de vita "ögonklamrar" som kaspisk oftast uppvisar. Borde uppvisa mörkare buk och grundfärg som juvenil även mitt på buken.


1k/1cy cachinnans or cachinnans x argentatus, Simrishamn, 090907, Jörgen Bernsmo

Här bakom en gråtrut. Utseendet på hela vingpanelen fin för kaspisk. Bruna och enhetligt tecknade täckare i prydligt mönster, varav några nya. De större med urvattnat mönster bland de inre och fin ljus basal del blande de yttre. Helmörka tertialer med ljusa toppar.


1k/1cy cachinnans or cachinnans x argentatus, Simrishamn, 090907, Jörgen Bernsmo

Här en bild på andra sidan. Slitna fjädrar men teckningen på nedersta tertialen känns inte helt bra och man kan ana lite grövre teckning bland de inre mellersta täckarna. Undergumpen förefaller huvudsakligen ren med mönstring koncentrerad till sidorna som hos kaspisk.


1k/1cy cachinnans or cachinnans x argentatus, Simrishamn, 090907, Jörgen Bernsmo

Endast den nedersta raden skapularer är juvenila. De övre ganska grovt tecknade och de nedre med fint mönster för kaspisk. Dock osedvanligt kraftig streckning över hela huvudet och nacken, vilket i och för sig förmodat rena kaspiska också kan uppvisa. Tyvärr inga bilder på vingundersidorna eller inre hand. Vingundersidorna var i fält dock i det mörkaste spektrat för kaspisk. Hybrid eller inom artens variation?


1k/1cy cachinnans x argentatus (2:a generations hybrid, fader cachinnans x argentatus och moder cachinnans), Simrishamn, 060928, Jörgen Bernsmo

Här en känd hybrid ringmärkt i Polen som påminner dräktmässigt om ovanstående fågel. Jizzmässigt mer lik en kaspisk och hade säkert passerat som en sådan - inom artens variation :-)

Med facit är det lättare att applicera lite hybridkaraktärer så som den smutsigare grundfärgen, och mer gråtrutslik skapularteckning, även om denna inte kommit lika långt i ruggningen. Den ljusa bården på nedersta tertialen sträcker sig kanske lite långt in mot de större täckarna.


1k/1cy cachinnans x argentatus (2:a generations hybrid, fader cachinnans x argentatus och moder cachinnas), Simrishamn, 060928, Jörgen Bernsmo

Samma fågel som ovan i en annan vinkel där bukteckningen framträder bättre.


1k/1cy cachinnans, Simrishamn, 090907, Jörgen Bernsmo

Vi kastar in en kaspisk som förefaller ha rent mjöl i påsen. En sådan här huvud- och bukteckning vill vi gärna se för att känna oss trygga men det ska påtalas att det är en stor variation hos kaspisk trut vad det gäller teckningen på enskilda fjädergrupper såväl som mörkheten på själva bottenfärgen. Majoriteten är dock "typiska".


1k/1cy cachinnans, Simrishamn, 090907, Jörgen Bernsmo

Här en annan individ med typiskt ljus bottenfärg och huvudteckning. Jämför man vingpanelen med den första individen är den närmast identisk vad gäller såväl ruggning som mönster. Tertialteckningen är i princip identisk med hybridens. Det är dock svårt att kalla denna för något annat än kaspisk!


1k/1cy cachinnans or cachinnans x argentatus, Håslöv, Fuglie, 060907, Hans Larsson

Här en annan individ där grundintrycket ger kaspisk men där den grova teckningen på tertialer och större täckare är besvärande. Hela fjäderdräkten känns överhuvudtaget "skum" och passar dåligt på endera arten.


1k/1cy cachinnans or cachinnans x argentatus, Håslöv, Fuglie, 060907, Hans Larsson

Samma som ovan och här ses kontrasterande stjärtteckning och en inre hand som ser bra ut för kaspisk. De ljusa partierna eller "prickarna" som ses på ytterfanet av hp 2-4 brukar hänföras till gråtrut men ses även på kaspisk och mer sällsynt på medelhavstrut. Dock är ytterfanen tydligt mörkare än innerfanen på de inre handpennorna och topparna är inte tydligt mörkare än de basala delarna av ytterfanet på dessa handpennor, vilket stämmer bäst på kaspisk. Jaha?


1k/1cy argentatus, Simrishamn, 090907, Hans Larsson

Detta rör sig troligast om en "ren" gråtrut då det mesta i dräkt och framförallt jizz känns helt ok. På flyktbilden nedan ses dock rätt ljusa vingundersidor och stjärten är tecknad ungefär som hos en medelhavstrut. Kaspisk har som regel bredare ändband än så här. De inre handpennorna syns lite illa men de ser ganska ljusa ut, likt gråtrut. Gott & Blandat bland karaktärerna alltså, men som sagt så kan man nog lägga den i gråtrutsburken och ändå sova hyggligt gott om natten.


1k/1cy argentatus, Simrishamn, 090907, Hans Larsson


1k/1cy argentatus or cachinnans x argentatus, Simrishamn, 090827, Jörgen Bernsmo

Här en individ som uppvisar en jizz som ligger betydligt närmre kaspisk än gråtrut i såväl stående som simmande. Dräktmässigt blir det svårt att få den till så mycket annat än gråtut men den avviker från majoriteten genom att ha förhållandevis enhetligt (nästan silltrutslika) tecknade täckare och tertialer. De inre större täckarna grovt tecknade men de yttre tämligen otecknade för en gråtrut. Vidare får kroppen sägas vara ganska ljus, främst nedre delen.


1k/1cy argentatus or cachinnans x argentatus, Simrishamn, 090827, Jörgen Bernsmo

En stor individ och troligen en ung hane och som en sådan känns näbb och huvudform mer som kaspisk även om inga dräktkaraktärer pekar i den riktningen.


1k/1cy argentatus or cachinnans x argentatus, Simrishamn, 090827, Hans Larsson

Välteckande undre stjärttäckare och axillarer säger gråtrut.


1k/1cy argentatus or cachinnans x argentatus, Simrishamn, 090827, Hans Larsson

Här framträder ett gråtrutslikt fönster på de inre handpennorna. Mörka större täckare som är grovt bandade bland de inre och det typiska vingbandet för ung kaspisk saknas. Stjärtbandet är förhållandevis brett och distinkt avsatt för en gråtrut men inom artens variation.


1k/1cy argentatus or cachinnans x argentatus, Simrishamn, 090827, Hans Larsson

Ingen skulle tveka att bestämma denna till gråtrut, vilket det sannolikt är, men utifrån jizz kan man misstänka åtminstone lite cachinnans-gener. Den visade sig också vara en av 100 pullmärkta i en blandkoloni av gråtrut (i majoritet) och kaspisk trut på Kretuonas lake island i östligaste Litauen i juni.

Kolla gärna länkarna här för fler hybrider eller troliga sådana:

http://www.xs4all.nl/~daarruud/cachinnans1c.html

http://gneubauer.republika.pl/Apr2009.html

Följande länkar visar en säker cachinnans x argentatus som ringmärktes som dununge i södra Polen. Den är ett bra exempel på hur hybrider kan byta skepnad. Först avläst som 1k kaspisk i Polen. Vid obstillfället i England såg den ut som de många rena 2k kaspiska gör på senvåren medan den som adult i Litauen fått väldigt många gråtrutsdrag.

http://www.magikbirds.com/image.asp?title_id=1102&show_thumbnails=False

1k/1cy argentatus or cachinnans x argentatus, Simrishamn, 090827, Jörgen Bernsmo

Här ännu en svårplacerad "gråtrut" som jizzmässigt bär drag av kaspisk. Undersidans teckning är också lite udda där kontrasten mellan grovtecknade flanker/bröst och otecknad buk känns märklig för endera arten.

söndag 6 september 2009

Gråtrut i augusti-september

Det har nu gått några veckor sedan det första inlägget om ung gråtrut och det kan vara läge för en liten uppdatering. Gråtruten har nu kommit en bit in i den partiella ruggningen till 1:a vinterdräkt och en tämligen stor variation kan ses mellan olika individer vad gäller omfattningen av ruggning och slitage. De ungfåglar som ses i Simrishamn nu är sannolikt främst från södra Östersjön och en del även från de norra delarna av kontinentala Europa (Polen, Tyskland, Baltikum). En bit in i september kommer det fyllas på med fräscha gråtrutar från norra Östersjön (främst Finland och Ryssland).

Den partiella ruggningen omfattar huvudsakligen huvud, kropp, mantelfjädrar samt skapularer hos gråtrut. Sällsynt men regelbundet ses enstaka gråtrutar som även ruggat in nya 2:a- generationsfjädrar bland täckarna som hos kaspisk och kanske främst medelhavstrut.

Gå gärna till bloggarkivet http://truthjalpen.blogspot.com/2009_07_01_archive.html och läs inläggen om gråtrut och titta på bilderna innan du fortsätter.


1k/1cy argentatus, Simrishamn, 090827, Jörgen Bernsmo

Majoriteten av juvenila gråtrutar uppfattas som tämligen kontrastlösa och jämnfärgade i helhet. Dock är det en stor individuell variation och det finns ungfåglar som uppvisar en liknande kontrast som de sydliga trutarna även i fräsch dräkt.

På ovanstående fågel har inte mycket skett ruggningsmässigt. Den har bytt enstaka mantelfjädrar och minst en skapular. De nya fjädrarna har oftast en tydlig ankarteckning med svartare kärna än de mer bruna och jämntäcknade juvenila. Den uppvisar fortfarande en förhållandevis jämnfärgad dräkt men pannan och halsen har ljusnat, en effekt av ruggning men främst slitage.

Följande individer har lite olika varianter på vingäckare, tertialer och kroppsundersidor. Det är alltså inte ovanligt att unga gråtrutar har ljust otecknad buk och bröst som påminner mer om de sydliga arterna.1k/1cy argentatus, Simrishamn, 090827, Jörgen Bernsmo1k/1cy argentatus, Simrishamn, 090827, Jörgen Bernsmo1k/1cy argentatus, Simrishamn, 090827, Jörgen Bernsmo1k/1cy argentatus, Simrishamn, 090901, Hans Larsson

Sällsynt ser man fåglar som denna. Ganska omfattande ruggning bland skapularer och tydligt ljusare huvud och kropp är vad man kan räkna med så här års. Dock förefaller det även som om den har ruggat in nya fjädrar bland såväl de inre mindre, mellersta och större täckarna samt nedre tertialer. Även en fjäder centralt bland de mellersta täckarna har ett avvikande utseende och är sannolikt ny. Placeringen av dessa nya fjädrar kan tyda på att en olycka skett tidigt i livet och förmodligen har den fastnat i näbben på nån kaspisk trut.


1k/1cy argentatus, Simrishamn, 090901, Hans Larsson

Här en individ med omfattande ruggning och flera nya 2:a-generationsfjädrar även bland de mellersta skapularerna.1k/1cy argentatus, Simrishamn, 090901, Hans Larsson

Denna individ uppvisar kraftigt slitage med väl avgränsad hals gentemot mantel. Huvudet är nästan helt vitt. Skapularerna är kraftigt slitna och blekta men den har ruggat mycket sparsamt. Några nya svarta skapularer ses som är lätta att hitta bland de blekta juvenila.1k/1cy argentatus, Simrishamn, 090901, Hans Larsson

En annan med liknande slitage som ovanstående.1k/1cy argentatus, Simrishamn, 090901, Hans Larsson

Jämför t ex större täckarna med ovanstående individer. Här syns mörkare baser och ljusare toppar likt kaspisk eller medelhavstrut.1k/1cy argentatus, Simrishamn, 090901, Hans Larsson

En redigt sliten och brun individ utan några synliga nya skapularer.1k/1cy argentatus, Simrishamn, 090901, Hans Larsson

Och som avslutning en mer "klassiskt" jämnfärgad gråtrut.