söndag 6 september 2009

Gråtrut i augusti-september

Det har nu gått några veckor sedan det första inlägget om ung gråtrut och det kan vara läge för en liten uppdatering. Gråtruten har nu kommit en bit in i den partiella ruggningen till 1:a vinterdräkt och en tämligen stor variation kan ses mellan olika individer vad gäller omfattningen av ruggning och slitage. De ungfåglar som ses i Simrishamn nu är sannolikt främst från södra Östersjön och en del även från de norra delarna av kontinentala Europa (Polen, Tyskland, Baltikum). En bit in i september kommer det fyllas på med fräscha gråtrutar från norra Östersjön (främst Finland och Ryssland).

Den partiella ruggningen omfattar huvudsakligen huvud, kropp, mantelfjädrar samt skapularer hos gråtrut. Sällsynt men regelbundet ses enstaka gråtrutar som även ruggat in nya 2:a- generationsfjädrar bland täckarna som hos kaspisk och kanske främst medelhavstrut.

Gå gärna till bloggarkivet http://truthjalpen.blogspot.com/2009_07_01_archive.html och läs inläggen om gråtrut och titta på bilderna innan du fortsätter.


1k/1cy argentatus, Simrishamn, 090827, Jörgen Bernsmo

Majoriteten av juvenila gråtrutar uppfattas som tämligen kontrastlösa och jämnfärgade i helhet. Dock är det en stor individuell variation och det finns ungfåglar som uppvisar en liknande kontrast som de sydliga trutarna även i fräsch dräkt.

På ovanstående fågel har inte mycket skett ruggningsmässigt. Den har bytt enstaka mantelfjädrar och minst en skapular. De nya fjädrarna har oftast en tydlig ankarteckning med svartare kärna än de mer bruna och jämntäcknade juvenila. Den uppvisar fortfarande en förhållandevis jämnfärgad dräkt men pannan och halsen har ljusnat, en effekt av ruggning men främst slitage.

Följande individer har lite olika varianter på vingäckare, tertialer och kroppsundersidor. Det är alltså inte ovanligt att unga gråtrutar har ljust otecknad buk och bröst som påminner mer om de sydliga arterna.1k/1cy argentatus, Simrishamn, 090827, Jörgen Bernsmo1k/1cy argentatus, Simrishamn, 090827, Jörgen Bernsmo1k/1cy argentatus, Simrishamn, 090827, Jörgen Bernsmo1k/1cy argentatus, Simrishamn, 090901, Hans Larsson

Sällsynt ser man fåglar som denna. Ganska omfattande ruggning bland skapularer och tydligt ljusare huvud och kropp är vad man kan räkna med så här års. Dock förefaller det även som om den har ruggat in nya fjädrar bland såväl de inre mindre, mellersta och större täckarna samt nedre tertialer. Även en fjäder centralt bland de mellersta täckarna har ett avvikande utseende och är sannolikt ny. Placeringen av dessa nya fjädrar kan tyda på att en olycka skett tidigt i livet och förmodligen har den fastnat i näbben på nån kaspisk trut.


1k/1cy argentatus, Simrishamn, 090901, Hans Larsson

Här en individ med omfattande ruggning och flera nya 2:a-generationsfjädrar även bland de mellersta skapularerna.1k/1cy argentatus, Simrishamn, 090901, Hans Larsson

Denna individ uppvisar kraftigt slitage med väl avgränsad hals gentemot mantel. Huvudet är nästan helt vitt. Skapularerna är kraftigt slitna och blekta men den har ruggat mycket sparsamt. Några nya svarta skapularer ses som är lätta att hitta bland de blekta juvenila.1k/1cy argentatus, Simrishamn, 090901, Hans Larsson

En annan med liknande slitage som ovanstående.1k/1cy argentatus, Simrishamn, 090901, Hans Larsson

Jämför t ex större täckarna med ovanstående individer. Här syns mörkare baser och ljusare toppar likt kaspisk eller medelhavstrut.1k/1cy argentatus, Simrishamn, 090901, Hans Larsson

En redigt sliten och brun individ utan några synliga nya skapularer.1k/1cy argentatus, Simrishamn, 090901, Hans Larsson

Och som avslutning en mer "klassiskt" jämnfärgad gråtrut.