onsdag 4 november 2009

Adult medelhavstrut i november

4cy+ michahellis, Simrishamn, 091104, Hans Larsson

En distinkt färgad medelhavstrut som denna utmärker sig även på lite håll tack vare mörkare grå mantel och renare vit kropp och förstås gula ben och svagt streckat huvud.

4cy+ michahellis, Simrishamn, 091104, Hans Larsson
En närgranskning avslöjar stor röd gonysfläck och varmt färgad iris, liksom handpennornas exakta teckning, som ger svart band in till hp 5. Hp 9 och 10 är ännu växande så den redan långa vingen kommer bli än längre.

4cy+ michahellis, Simrishamn, 091104, Hans Larsson

De fräscha handpennetopparna är ganska stora hos medelhavstrut, om än mindre än genomsnittsgråtrutens. Skillnaden brukar vara som störst framåt försommaren.

4cy+ michahellis, Simrishamn, 091104, Hans Larsson
Komplett svart band in till hp5 som sagt, och en liten fläck på hp4 som bonus.


Kaspiska trutar i november

Här följer ett urval kaspiska från de senaste dagarnas massiva inflöde. Vid Segerstads fyr på sydöstra Öland har det t ex inräknats drygt 150 ex på sträck 3-4.11! I Simrishamn gott om rastande fåglar, men tydligt oroliga och många stannar inte mer än några minuter. På kvällen ses dock många vilande bland de övriga trutarna i hamnbassängen.

4cy+ cachinnans, Simrishamn, 091103, Jörgen Bernsmo

4cy+ cachinnans, Simrishamn, 091103, Jörgen Bernsmo

Samma fågel nedan. En ganska ljusögd individ med kraftig näbb (hane). Helt inom variationen för kaspisk, men man kan alltid frestas att dra in hybrider i leken..

4cy+ cachinnans, Simrishamn, 091103, Jörgen Bernsmo

4cy+ cachinnans, Simrishamn, 091103, Jörgen Bernsmo

4cy+ cachinnans, Simrishamn, 091103, Jörgen Bernsmo

4cy+ cachinnans, Simrishamn, 091103, Jörgen Bernsmo
En ljusögd biff till.. En mindre andel av adulta kaspiska har så här ljust öga, men hos t ex cachinnans östliga kusin, barabensis, är det betydligt vanligare. Nästan alla har haft växande hp 10 de här dagarna så handen är inte helt i sin fulla längd. Den yttersta pennan inte påverkar dock inte så mycket eftersom den är bara ett snäpp längre än hp9.

4cy+ cachinnans, Simrishamn, 091103, Jörgen Bernsmo

2cy cachinnans, Simrishamn, 091020, Jörgen Bernsmo

Lite lurig att åldersbestämma, men bör vara en 2k tack vare avsaknad av tydliga vita handpennetoppar, brett stjärtband och ändock en hel del bruntecknade tertialer och vingtäckare. Liten vit slant på växande hp 10. Men en ganska udda diffus och utsmetad teckning må vi säga.

1cy cachinnans, Simrishamn, 091103, Jörgen Bernsmo

1cy cachinnans(?), Simrishamn, 091104, Hans Larsson

Och så ett freak som grädde på moset. Eller, det skulle ju faktiskt kunna vara en riktigt mörk kaspisk vid närmre eftertanke. Jizzen är verkligen urtypisk och teckningen är inte så tokig ändå. Tertialerna ser kanske lite väl naggade ut för vän av ordning, men det är nog det enda som är på väg över gränsen hos denna.

1cy cachinnans(?), Simrishamn, 091104, Hans Larsson

Ovansidan överlag som en mörk kaspisk och inget påfallande skumt som skulle tyda på gråtrutsgener. Innerhanden är exemplariskt mörk, mer än de flesta kaspiska.

1cy cachinnans(?), Simrishamn, 091104, Hans Larsson

Kolla här och här för exempel på liknande mörktecknade individer. Och här finns lite blandade 1:a vinter-kaspiska med olika mörkhetsgrad.


Gråtrutar i november

Lite olika gråtrutsvarianter presenteras här..
Märk t ex variationen hos de äldre fåglarnas huvudteckning, där flera matchar kaspisk- och medelhavstrut. Någon har lite mer retarderad näbbteckning och mindre storlek på de vita handpennetopparna, vilket skulle kunna tyda på yngre ad (4-5k). Mörka markeringar ses dock på näbben även hos riktigt gamla fåglar och utbredningen av streckning på huvud och hals förefaller inte vara åldersrelaterat utan kan snarare betraktas som variation inom olika populationer eller individer.
Att säkert åldersbestämma äldre subadulta gråtrutar är därför ofta svårt och via ringmärkta fåglar vet man att mörka rester av ungfågelsdräkten kan ses upp till 7-8 års ålder, vilket normalt inte är fallet med kaspisk och medelhavstrut som har en generellt snabbare dräktutveckling till adult dräkt. Normalt är det bland handtäckarna man ser de sista resterna av ungfågelsdräkten, vilket normalt bara ses på flygande fåglar.

En av 1k-fåglarna har ruggat in några nya vingtäckare, något som är sällsynt, men relativt regelbundet förekommande hos gråtrut. Förr i tiden, på det glada 90-talet var det ett bra indicium för kaspisk- och medelhavstrut, men kan alltså visas av gråtrut med.


4cy+ argentatus, Simrishamn, 091104, Hans Larsson

4cy+ argentatus, Simrishamn, 091104, Hans Larsson

4cy(?) argentatus, Simrishamn, 091104, Hans Larsson

4cy+ argentatus, Simrishamn, 091104, Hans Larsson

4cy+ argentatus, Simrishamn, 091104, Hans Larsson

4cy+ argentatus, Simrishamn, 091104, Hans Larsson

4cy(?) argentatus, Simrishamn, 091104, Hans Larsson

2cy, argentatus, Simrishamn, 091104, Hans Larsson

2cy argentatus, Simrishamn, 091104, Hans Larsson

2cy argentatus, Simrishamn, 091104, Hans Larsson

1cy argentatus, Simrishamn, 091104, Hans Larsson

1cy argentatus, Simrishamn, 091104, Hans Larsson

1cy argentatus, Simrishamn, 091104, Hans Larsson

1cy argentatus, Simrishamn, 091104, Hans Larsson

1cy argentatus, Simrishamn, 091104, Hans Larsson