onsdag 4 november 2009

Kaspiska trutar i november

Här följer ett urval kaspiska från de senaste dagarnas massiva inflöde. Vid Segerstads fyr på sydöstra Öland har det t ex inräknats drygt 150 ex på sträck 3-4.11! I Simrishamn gott om rastande fåglar, men tydligt oroliga och många stannar inte mer än några minuter. På kvällen ses dock många vilande bland de övriga trutarna i hamnbassängen.

4cy+ cachinnans, Simrishamn, 091103, Jörgen Bernsmo

4cy+ cachinnans, Simrishamn, 091103, Jörgen Bernsmo

Samma fågel nedan. En ganska ljusögd individ med kraftig näbb (hane). Helt inom variationen för kaspisk, men man kan alltid frestas att dra in hybrider i leken..

4cy+ cachinnans, Simrishamn, 091103, Jörgen Bernsmo

4cy+ cachinnans, Simrishamn, 091103, Jörgen Bernsmo

4cy+ cachinnans, Simrishamn, 091103, Jörgen Bernsmo

4cy+ cachinnans, Simrishamn, 091103, Jörgen Bernsmo
En ljusögd biff till.. En mindre andel av adulta kaspiska har så här ljust öga, men hos t ex cachinnans östliga kusin, barabensis, är det betydligt vanligare. Nästan alla har haft växande hp 10 de här dagarna så handen är inte helt i sin fulla längd. Den yttersta pennan inte påverkar dock inte så mycket eftersom den är bara ett snäpp längre än hp9.

4cy+ cachinnans, Simrishamn, 091103, Jörgen Bernsmo

2cy cachinnans, Simrishamn, 091020, Jörgen Bernsmo

Lite lurig att åldersbestämma, men bör vara en 2k tack vare avsaknad av tydliga vita handpennetoppar, brett stjärtband och ändock en hel del bruntecknade tertialer och vingtäckare. Liten vit slant på växande hp 10. Men en ganska udda diffus och utsmetad teckning må vi säga.

1cy cachinnans, Simrishamn, 091103, Jörgen Bernsmo

1cy cachinnans(?), Simrishamn, 091104, Hans Larsson

Och så ett freak som grädde på moset. Eller, det skulle ju faktiskt kunna vara en riktigt mörk kaspisk vid närmre eftertanke. Jizzen är verkligen urtypisk och teckningen är inte så tokig ändå. Tertialerna ser kanske lite väl naggade ut för vän av ordning, men det är nog det enda som är på väg över gränsen hos denna.

1cy cachinnans(?), Simrishamn, 091104, Hans Larsson

Ovansidan överlag som en mörk kaspisk och inget påfallande skumt som skulle tyda på gråtrutsgener. Innerhanden är exemplariskt mörk, mer än de flesta kaspiska.

1cy cachinnans(?), Simrishamn, 091104, Hans Larsson

Kolla här och här för exempel på liknande mörktecknade individer. Och här finns lite blandade 1:a vinter-kaspiska med olika mörkhetsgrad.