onsdag 4 november 2009

Gråtrutar i november

Lite olika gråtrutsvarianter presenteras här..
Märk t ex variationen hos de äldre fåglarnas huvudteckning, där flera matchar kaspisk- och medelhavstrut. Någon har lite mer retarderad näbbteckning och mindre storlek på de vita handpennetopparna, vilket skulle kunna tyda på yngre ad (4-5k). Mörka markeringar ses dock på näbben även hos riktigt gamla fåglar och utbredningen av streckning på huvud och hals förefaller inte vara åldersrelaterat utan kan snarare betraktas som variation inom olika populationer eller individer.
Att säkert åldersbestämma äldre subadulta gråtrutar är därför ofta svårt och via ringmärkta fåglar vet man att mörka rester av ungfågelsdräkten kan ses upp till 7-8 års ålder, vilket normalt inte är fallet med kaspisk och medelhavstrut som har en generellt snabbare dräktutveckling till adult dräkt. Normalt är det bland handtäckarna man ser de sista resterna av ungfågelsdräkten, vilket normalt bara ses på flygande fåglar.

En av 1k-fåglarna har ruggat in några nya vingtäckare, något som är sällsynt, men relativt regelbundet förekommande hos gråtrut. Förr i tiden, på det glada 90-talet var det ett bra indicium för kaspisk- och medelhavstrut, men kan alltså visas av gråtrut med.


4cy+ argentatus, Simrishamn, 091104, Hans Larsson

4cy+ argentatus, Simrishamn, 091104, Hans Larsson

4cy(?) argentatus, Simrishamn, 091104, Hans Larsson

4cy+ argentatus, Simrishamn, 091104, Hans Larsson

4cy+ argentatus, Simrishamn, 091104, Hans Larsson

4cy+ argentatus, Simrishamn, 091104, Hans Larsson

4cy(?) argentatus, Simrishamn, 091104, Hans Larsson

2cy, argentatus, Simrishamn, 091104, Hans Larsson

2cy argentatus, Simrishamn, 091104, Hans Larsson

2cy argentatus, Simrishamn, 091104, Hans Larsson

1cy argentatus, Simrishamn, 091104, Hans Larsson

1cy argentatus, Simrishamn, 091104, Hans Larsson

1cy argentatus, Simrishamn, 091104, Hans Larsson

1cy argentatus, Simrishamn, 091104, Hans Larsson

1cy argentatus, Simrishamn, 091104, Hans Larsson