fredag 23 oktober 2009

Favorit i repris

1 cy michahellis, Simrishamn, 091021, Jörgen Bernsmo

Här har vi en kompis som har setts till och från i hamnen sedan mitten på juli, mer känd som "glasstruten". Den känns igen på kraftigare huvudteckning än flertalet unga medelhavstrutar och visar att vissa individer stannar långa perioder inom ett förmodat begränsat geografiskt område.

Denna individ har sedan ankomst varit retarderad ruggningsmässigt, om man ser till genomsnittet, och man får förmoda att de individer som når oss anpassar ruggningen efter klimat och födotillgång men det förekommer även skillnader inom olika populationer beroende på breddgrad och häckningstid. Tidigare kläckta fåglar påbörjar normalt ruggningen till 1:a vinterdräkt tidigare.

Det är sällan man ser medelhavstrutar i Sverige med mer avancerad ruggning, dvs med ett flertal bytta täckare, som man kan se kring Medelhavet vid motsvarande tid på hösten. Dock är variationen stor och individer med förhållandevis begränsad ruggning som denna är inte ovanligt i oktober.1 cy michahellis, Simrishamn, 091021, Jörgen Bernsmo

Jämför bilderna ovan och nedan på samma individ.

I början på augusti hade den endast ruggat in någon enstaka mantelfjäder och samtliga skapularer var juvenila. På den övre bilden kan man nu notera att i princip samtliga skapularer är bytta till 1:a vinter förutom den nedersta på höger sida. På vänster vinge ses några bytta mindre och mellersta täckare och i fält tycketes även den innersta st täckaren bytt. På höger vinge är samtliga täckare juvenila men viss asymmetri i ruggningen är inte helt ovanligt.

Notera även slitaget på de juvenila fjädrarna som har uppkommit under denna period. T ex topparna på tertialerna men även de nästan helt urblekta inre större täckarna.

Det är inte så sannolikt att det kommer ske någon mer omfattande ruggning hos denna individ förrän fram på vårkanten, likt gråtrut, möjligen ruggar den in några enstaka täckare till.
1 cy michahellis, Simrishamn, 090802, Jörgen Bernsmo

Notera den fräscha dräkten och den tydligt mörkare bruna grundtonen samt den tydligare mönstringen på varje enskild fjäder.1 cy michahellis, Simrishamn, 091020, Jörgen Bernsmo

Såväl skapularer som mantelfjädrar har normalt en fylligare kärna i "ankarteckningen" än kaspisk trut, vilket ses här.


1 cy michahellis, Simrishamn, 091020, Jörgen Bernsmo
Här ses den mörka inre handen och det distinkta stjärtbandet. Det vita jacket som ses bland de mellersta stjärtpennorna kunde också ses i somras. Se fler bilder på "glasstruten" inklusive flyktbilder här!