söndag 18 oktober 2009

Adult medelhavstrut i oktober

Ad michahellis, Simrishamn, 091007, Jörgen Bernsmo

Adult medelhavstrut uppvisar normalt diskretare huvudteckning än gråtrut i vinterdräkt. På denna endast som svaga tunna "blyertsstreck" kring ögat. Vissa kan uppvisa mer distinkt teckning, men fortfarande huvudsakligen koncentrerat kring öga och örontäckare. Hos andra (sannolikt främst yngre adulta) även ned mot hals. Näbben är oftast klart gul men med svagare ton än i sommardräkt och mindre markerad ljusare röd gonysfläck. Svarta markeringar på ovan- och undernäbb kan vara ett tecken på yngre adult men förefaller vara variabelt och kan även ses på säkerställt äldre adulta.

Benfärgen är klargul hos helt adulta i såväl vinter- som sommardräkt. Dock blekare hos äldre subad och vissa adulta.

Denna individ har färdigvuxen hp 8, växande hp 9 och kvarsittande sliten hp 10 där man ser rester av en vit slant och ett tunt svart subterminalband.

Jizzen svårbedömd (se bild längre ner) men parallell näbb med brant sluttande övre näbbhalva samt lugnare och coolare uppsyn - "The Look of Mich".Ad michahellis, Simrishamn, 091007, Jörgen Bernsmo

Här ses höger vinge med brett komplett band på hp 5. Notera glappet mellan hp 8 och spetsen på den slitna hp 10 samt utbredningen av svart på hp 7-8 samt baksidan av hp 10 vänster vinge. De inre armpennorna gamla och slitna med "fransigt" utssende, vilket ses bättre på bilden nedan.
Ad michahellis, Simrishamn, 091007, Hans Larsson

Något överexponerad bild av samma individ. Att bedöma skillnader i jizz hos trutar görs lättast när de är avslappnade och inte när det bjuds på formfranska! Dock är skillnaderna mer subtila mellan gråtrut och medelhavstrut än mellan gråtrut och kaspisk trut.

Jämför dock individerna ovan och nedan. Trots det vakna intrycket (pga formfranska) så känns medelhavstruten lugnare i uppsynen än den stirrande och tomma blicken hos gråtruten. Ansiktsuttryck och hållning varierar dock väsentligt beroende på kön och aktivitet. Notera även skillnader i huvudstreckning och i viss mån huvudform. Mantelfärg alltid svårbedömt på bilder utan direkt jämförelse och i samma vinkel men ofta kan man ana graden mörkare mantelfärg hos medelhavstrut kontra gråtrut och kaspisk trut. Märkligt nog lättare att se på bilder i efterhand än "live".Ad argentatus, Simrishamn, 091007, Hans Larsson

En ganska typisk gråtrut i mitten av oktober. Hp 7 utvuxen och faller ungefär i nivå med stjärtspetsen.Ad michahellis, Simrishamn, 091007, Hans Larsson

Jämför handens teckning med gråtruten nedan. Medelhavstruten uppvisar mer svart i handen och har svarta markeringar på fler handpennor. Viss asymmetri på denna individ som har komplett band på hp 5, inkomplett band på hp 4 och svarta markeringar in på ytterfanet av hp 3 i vänster vinge. På höger vinge, som tidigare noterats endast svart komplett band på hp 5, ett "måste" för bestämning av medelhavstrut på våra breddgrader tillsammans med positiva karaktärer i övrigt. Eftersom den individuella variationen i ruggning är ganska stor är det svårt att använda som karaktär på enstaka fåglar, men man kan se skillnader i stort mellan olika arter/populationer.


Ad argentatus, Simrishamn, 091007, Hans Larsson

Gråtrut uppvisar oftast svart på de 5 yttersta handpennorna med svart subterminalband på hp 6 (som denna) och mindre frekvent även svart på hp 5, likt medelhavstrut, men då oftast endast som svart markering på ytterfanet av hp 5 eller som smalt och inkomplett band. Utbredningen av det svarta är totalt sett mindre främst bland de mellersta yttre handpennorna, vilket i flykten gör att det svarta i handen från ovansidan ser mer U-format ut, medan medelhavstruten oftast visar en ganska tvär svart linje mot det grå, typ tretåig mås. Karaktären dock svårbedömd på fåglar med växande eller tappade handpennor.