tisdag 27 juli 2010

Kaspisk trut - var kommer de ifrån?

1k/1cy cachinnans, Simrishamn, 100725, Jörgen Bernsmo

Kaspisk trut häckar närmast i Polen, östra Tyskland och Litauen och man får förmoda att det är ifrån dessa länder majoriteten av de fåglar som ses här har sitt ursprung. Antalet fynd i främst Skåne, men även i Blekinge, Öland och på Gotland har ökat dramatiskt under 2000-talet, vilket sannolikt beror på bättre bestämningskunskaper i kombination med en reel ökning och expansion mot nordväst. Populationen i Polen etablerades i början på 1980-talet och ökade dramatiskt under främst slutet på 1990-talet. Gråtruten som inte etablerade sig i Polen förrän i slutet på 1960-talet minskar dock och tycks retirera norrut igen men samhäckar med kaspisk trut i de centrala delarna längs Vislafloden där ca 20% av paren beräknas vara hybrider, vilket kan vara värt att ha i åtanke när man stöter på kluriga individer. Andelen kaspiska trutar i dessa kolonier ökar dock samtidigt som gråtruten minskar. I södra delen är dock kolonierna "rena" med undantag av enstaka medelhavstrutar som etablerat sig som inlandshäckare i Centraleuropa.


1k/1 cy cachinnans, Simrishamn, 100725, Jörgen Bernsmo

Förutom polska fåglar återfinns avlästa färgmärkta fåglar i Skåne från Litauen, Ukraina och Vitryssland. I mitten på maj i år avlästes en ad "gråtrut" i Simrishamn vars far var en hybrid och modern okänd så kanske har vi redan ett visst genflöde från kaspisk i våra häckande gråtrutar?

1k/1cy achinnans, Simrishamn, 100725, Jörgen Bernsmo

torsdag 22 juli 2010

Adult medelhavstrut i juli


Adulta medelhavstrutar är alltid svåra att separera från gulbenta gråtrutar. Så här års, när de ruggar handpennorna är det än lurigare, eftersom en säker bestämning främst bör grunda sig på handens exakta teckning i kombination med övriga karaktärer. Klicka upp bilderna för att se dem i bättre format!

Ad michahellis, Simrishamn, 100723, Jörgen Bernsmo


Ad michahellis, Simrishamn, 100723, Jörgen Bernsmo

På de två bilderna ovan kan man trots aktiv ruggning ändå utläsa handpenneteckningen väl. Börjar vi inifrån så ses fyra nya och helt utväxta handpennor. Notera en liten svart fläck på ytterfanet av hp 4, en bra stödjande karaktär. Sedan ses hp 5 som just är på väg, med ett brett svart band över hela fjädern, en förutsättning för en positiv bestämning. En rätt rejäl lucka och därefter fyra kvarsittande gamla pennor visar att hp 6 är släppt men ännu saknas den nya fjädern. Mycket svart generellt på pennorna är bra, liksom begränsat vitt på hp 10 & 9. Märk även det svarta subterminalbandet på hp 10, ännu en bra stödjande karaktär.


4k/4cy argentatus & ad michahellis, Simrishamn, 100723, Jörgen Bernsmo

Här samma fågel tillsammans med en subadult gråtrut till vänster. Lägg främst märkte till skillnaderna i form och proprtioner, med medelhavstruten som en mycket sportigare och sundare variant av gråtruten med en kantigare och aningen grövre huvud+näbbprofil. Dessutom ses det lite ilskna och klipska ansiktsutrycket jämfört med gråtrutens mer "galna" stirrande, som accentueras av en i genomsnitt ljusare irisfärg. Notera även medelhavstrutens djupare grå mantelfärg, med en aning mindre blåton. Av någon mystisk anledning syns detta ofta bättre på foton än "live".


Ad michahellis, Simrishamn, 100723, Jörgen Bernsmo

Tack vare den intensiva ruggningen är frisyren hur spretig som helst. Kolla rektangulär näbb med brant spets samt de långa benen som sitter ganska tätt ihop - en konsekvens av medelhavstrutens slimmare kropp.


Ad michahellis, Åhus kärr, 100721, Jörgen Bernsmo

Denna har symmetriska och påfallande kraftiga luckor i båda vingarna där utseendet i inre handen inte hade låtit sig studeras utan fotodokumentation. Det man främst ska beakta är som sagt det svartas utbredning och teckning. Bilderna är inte av bästa kvalitet men ruggningsmässigt ses ändå att hp 1-3 är nya och helt utvuxna, hp 4-5 växande, hp 6 saknas och hp 7-10 är gamla. På bilden ovan ses en svart markering på ytterfanet av hp 4 på ovansidan av vingen och på bilden nedan ses även den växande hp 5 (längst in i luckan) strax innanför en svart liten prick som är vad som syns av den svarta markeringen på hp 4. Formen på det svarta subterminalbandet på hp 5 är ungefär lika brett på innerfanet som på ytterfanet och då gråtrut har ett komplett band på hp 5 (ovanligt) brukar det nästan uteslutande vara avsmalnande på innerfanet och svart markering på hp 4 saknas.


Ad michahellis, Åhus kärr, 100721, Jörgen Bernsmo

Ser man på övriga handpennor så har den utbrett svart i handen, vilket ses lättast kontra gråtrut på undersidan. Här med utbrett svart, även innerfanet av hp 10, som har en vit slant innanför det nästan helt nedslitna svarta subterminalbandet. Även mycket svart på hp 9 som endast uppvisar en mycket liten slant på ytterfanet. Gentemot gråtrut är det oftast på hp 7-8 som mängden svart är mest påfallande, vilket ger en rakare svart kant mellan det grå och det svarta i handen och som upplevs mer u-format hos gråtrut pga mer grått.

Ovanstende kombinerat med de långa klargula benen, den kraftiga och parallella näbben som har en brant spets och uttalad gonysvinkel med utbrett rött, det grova huvudet med ett "ilsket" öga - gör att man kan känna sig bekväm med bestämningen.


Ad argentatus, Simrishamn, 100723, Jörgen Bernsmo

En ganska "typisk" gråtrut. Här är hp 1-3 nya, hp 4 precis på väg fram och hp 5-10 sitter kvar. Brutet och tunt band på hp 5 som ses här skulle inte alls passa bra för en medelhavstrut, liksom lite väl mycket vitt på hp 9-10.


Ad argentatus, Simrishamn, 100723, Jörgen Bernsmo

Och så en gråtrut till.. Denna har hp 1-3 nya, en ny hp 4 precis synlig, hp 5 saknas och hp 6-10 kvarsittande gamla. Eftersom hp 5 fattas så kan vi ju bara gissa hur den ser ut, men tittar man på hp 6 som har ett förhållandevis smalt band kan man nog vara rätt säker på att femman har väldigt begränsat svart, om den har något alls. Drar man upp bilden framgår ett synnerligen maniac-stirrande gulvitt öga här!

För mer bestämningstips av adult medelhavstrut kolla gärna tidigare inlägg:

http://truthjalpen.blogspot.com/2009/08/adult-medelhavstrut.html

söndag 18 juli 2010

Juvenila trutar i juli - sammanfattning

Säsongen för årsungar är i full gång och det kan vara på sin plats med en summering av de viktigaste sakerna att kika på hos grå-, kaspisk-, medelhavs- och silltrut. Det är lätt att det blir mycket upprepningar så vi hänvisar helt slappt till de här länkarna till tidigare inlägg på bloggen som avhandlar trutbestämning i juli:


Inläggen fr o m nu kommer att vara mer lägesrapporter med korta kommentarer.
Följande kollage visar grovhugget hur färska ungfåglar av de olika arterna kan te sig nu. Några bilder är tagna senare på säsongen, men i stora drag ska de gå att jämföra ändå.


1k/1cy gråtrut Larus argentatus, kaspisk trut, Larus cachinnans, medelhavstrut, Larus michahellis samt silltrut, Larus fuscus fuscus, juli-augusti 2008-2009, Hans Larsson

Jämför skillnader i, förutom allmän jizz: 1. näbbform, 2. tibians längd, 3. skapularer, 4. större täckare (gråtrutens siffror hamnade fel, sorry!) samt 5. tertialer.


1k/1cy kaspisk trut, Larus cachinnans, gråtrut Larus argentatus, medelhavstrut, Larus michahellis samt silltrut, Larus fuscus fuscus, juli-augusti 2009-2010, Hans Larsson

Jämför teckningen hos: 1. inre handpennor (främst ytterfanens teckning), 2. större täckare samt 3. stjärt och övre stjärttäckare.


1k/1cy gråtrut Larus argentatus, kaspisk trut, Larus cachinnans, medelhavstrut, Larus michahellis samt silltrut, Larus fuscus fuscus, juli-augusti 2009-2010, Hans Larsson

Jämför återigen: 1. inre handpennor, 2. större täckare samt 3. undre vingtäckare och armhåla.


Filmklipp med 1k kaspisk. Märk hur mörka årsungarna är så här tidigt på säsongen, det är inte helt lätt att urskilja dem i en flock med gråtrut på avstånd. Notera dock jämnare/simplare teckning på skapularer och täckare/tertialer, jämfört med med genomsnittsgråtruten som är mer mönstrad. Lägligt nog simmar en juvenil gråtrut in bredvid den kaspiska efter en stund för direkt jämförelse. Färgtonen hos unga kaspiska tenderar att vara mer ljust beigebrun jämfört med de andra, något som blir tydligare ju mer fågeln slits. Förutom subtila dräktskillnader så framgår den kaspiska´s elegantare jizz, med smalare hals och längre näbb samt mer utdraget/slankare akterparti. Just profilen är nästan det lättaste att gå på just nu, framförallt de stora och älgiga hanarna av kaspisk trut avslöjas lätt så, hur bruna de än är i juv-dräkten. Ansiktsuttrycket hos kaspisk är typiskt glatt och bekymmersfritt, tack vare den långa mungipan och oftast frilagda ögat. Gråtrut ser något mer nollställd ut.

http://blip.tv/file/get/Barabensis-YellowleggedGull1cy100713955.mov

Och så en juvenil medelhavstrut från samma tillfälle. I mångt och mycket som en kaspisk i både jizz och teckning. Märk dock att medelhavstruten har mer svärta i det mörka och kraftigare, mer gråtrutslik mönstring på större täckare. Färgtonen är kylig, svartbrun/vit, väldigt likt silltrut. Notera också kraftig näbb med brant spets och tydlig krok samt distinkt blåtira i ett bistert ansikte med markerat ögonbryn. Medelhavstruten får alltså ofta ett allvarligare ansikte jämfört med de andra tre.