torsdag 22 juli 2010

Adult medelhavstrut i juli


Adulta medelhavstrutar är alltid svåra att separera från gulbenta gråtrutar. Så här års, när de ruggar handpennorna är det än lurigare, eftersom en säker bestämning främst bör grunda sig på handens exakta teckning i kombination med övriga karaktärer. Klicka upp bilderna för att se dem i bättre format!

Ad michahellis, Simrishamn, 100723, Jörgen Bernsmo


Ad michahellis, Simrishamn, 100723, Jörgen Bernsmo

På de två bilderna ovan kan man trots aktiv ruggning ändå utläsa handpenneteckningen väl. Börjar vi inifrån så ses fyra nya och helt utväxta handpennor. Notera en liten svart fläck på ytterfanet av hp 4, en bra stödjande karaktär. Sedan ses hp 5 som just är på väg, med ett brett svart band över hela fjädern, en förutsättning för en positiv bestämning. En rätt rejäl lucka och därefter fyra kvarsittande gamla pennor visar att hp 6 är släppt men ännu saknas den nya fjädern. Mycket svart generellt på pennorna är bra, liksom begränsat vitt på hp 10 & 9. Märk även det svarta subterminalbandet på hp 10, ännu en bra stödjande karaktär.


4k/4cy argentatus & ad michahellis, Simrishamn, 100723, Jörgen Bernsmo

Här samma fågel tillsammans med en subadult gråtrut till vänster. Lägg främst märkte till skillnaderna i form och proprtioner, med medelhavstruten som en mycket sportigare och sundare variant av gråtruten med en kantigare och aningen grövre huvud+näbbprofil. Dessutom ses det lite ilskna och klipska ansiktsutrycket jämfört med gråtrutens mer "galna" stirrande, som accentueras av en i genomsnitt ljusare irisfärg. Notera även medelhavstrutens djupare grå mantelfärg, med en aning mindre blåton. Av någon mystisk anledning syns detta ofta bättre på foton än "live".


Ad michahellis, Simrishamn, 100723, Jörgen Bernsmo

Tack vare den intensiva ruggningen är frisyren hur spretig som helst. Kolla rektangulär näbb med brant spets samt de långa benen som sitter ganska tätt ihop - en konsekvens av medelhavstrutens slimmare kropp.


Ad michahellis, Åhus kärr, 100721, Jörgen Bernsmo

Denna har symmetriska och påfallande kraftiga luckor i båda vingarna där utseendet i inre handen inte hade låtit sig studeras utan fotodokumentation. Det man främst ska beakta är som sagt det svartas utbredning och teckning. Bilderna är inte av bästa kvalitet men ruggningsmässigt ses ändå att hp 1-3 är nya och helt utvuxna, hp 4-5 växande, hp 6 saknas och hp 7-10 är gamla. På bilden ovan ses en svart markering på ytterfanet av hp 4 på ovansidan av vingen och på bilden nedan ses även den växande hp 5 (längst in i luckan) strax innanför en svart liten prick som är vad som syns av den svarta markeringen på hp 4. Formen på det svarta subterminalbandet på hp 5 är ungefär lika brett på innerfanet som på ytterfanet och då gråtrut har ett komplett band på hp 5 (ovanligt) brukar det nästan uteslutande vara avsmalnande på innerfanet och svart markering på hp 4 saknas.


Ad michahellis, Åhus kärr, 100721, Jörgen Bernsmo

Ser man på övriga handpennor så har den utbrett svart i handen, vilket ses lättast kontra gråtrut på undersidan. Här med utbrett svart, även innerfanet av hp 10, som har en vit slant innanför det nästan helt nedslitna svarta subterminalbandet. Även mycket svart på hp 9 som endast uppvisar en mycket liten slant på ytterfanet. Gentemot gråtrut är det oftast på hp 7-8 som mängden svart är mest påfallande, vilket ger en rakare svart kant mellan det grå och det svarta i handen och som upplevs mer u-format hos gråtrut pga mer grått.

Ovanstende kombinerat med de långa klargula benen, den kraftiga och parallella näbben som har en brant spets och uttalad gonysvinkel med utbrett rött, det grova huvudet med ett "ilsket" öga - gör att man kan känna sig bekväm med bestämningen.


Ad argentatus, Simrishamn, 100723, Jörgen Bernsmo

En ganska "typisk" gråtrut. Här är hp 1-3 nya, hp 4 precis på väg fram och hp 5-10 sitter kvar. Brutet och tunt band på hp 5 som ses här skulle inte alls passa bra för en medelhavstrut, liksom lite väl mycket vitt på hp 9-10.


Ad argentatus, Simrishamn, 100723, Jörgen Bernsmo

Och så en gråtrut till.. Denna har hp 1-3 nya, en ny hp 4 precis synlig, hp 5 saknas och hp 6-10 kvarsittande gamla. Eftersom hp 5 fattas så kan vi ju bara gissa hur den ser ut, men tittar man på hp 6 som har ett förhållandevis smalt band kan man nog vara rätt säker på att femman har väldigt begränsat svart, om den har något alls. Drar man upp bilden framgår ett synnerligen maniac-stirrande gulvitt öga här!

För mer bestämningstips av adult medelhavstrut kolla gärna tidigare inlägg:

http://truthjalpen.blogspot.com/2009/08/adult-medelhavstrut.html