måndag 24 augusti 2009

Adult medelhavstrut

Ad michahellis & ad argentatus, Simrishamn, 090818, Hans Larsson

Att skilja adulta medelhavstrutar från gulbenta gråtrutar är sannerligen ingen lätt historia och det gäller att väga samman flera positiva karaktärer, då inga "hårda" karaktärer är helt vattentäta arterna emellan. Som tidigare sagts så är det av stor betydelse att behärska variationen hos gråtrut och ha lite känsla för medelhavstrutens jizz och karisma, vilket kräver lite träning! Jizz och kroppshållning varierar med kön, humör, väder och aktivitet men ger man det lite tid så brukar man komma nära "sanningen". De båda fåglarna ovan visar ganska tydligt skillnaden i jizz när de är avslappnade och bara chillar. Medelhavstrut brukar ofta anges som ett mellanting mellan gråtrut och silltrut i jizzen och då avses främst den kompakta och atletiska kroppen och det mer utdragna akterpartiet jmf med gråtrut, vilket framträder tydligt ovan.

Huvud och ansikte är som i många andra fall en mycket god ledtråd till bestämningen. "The Look of Mich" är faktiskt ganska karakteristisk när man väl fått kläm på den!Ad argentatus, Simrishamn 040406, vs ad michahellis, Linosa, Italien, 060509, Hans Larsson

Huvud: Ofta kantig huvudprofil med brant panna, platt hjässa och tvär övergång till nacke, gråtrut har typiskt mer fyllig nacke vilket ger ett större och bulligare huvud (2).

Iris: Uppfattas många gånger ha en mer gulbrun ton än gråtrut, vilket gör att de på längre avstånd ser mer mörkögda ut än adulta gråtrutar. Orbitalringen är oftast djupt röd och bredare än på de flesta gråtrutar. Ögat ser därav ganska stort ut och ofta med en "sträng" och "cool"" look. Gråtrut har oftast en rätt iskallt stirrande blick och känns inte lika smart i sin uppsyn (3).

Näbb: Medelhavstrut har ofta en parallell näbb med brant spets på övernäbben medan gråtruten generellt har en mer dolkformad näbb med en mindre brant spets (1). Ibland känns det också som att näbben är "intryckt" i ansiktet, vilket bidrar till den kompakta känslan hos medelhavstrut (4). Generellt har medelhavstrut oftare rött även på övernäbben, men kan sakna det (fr a på hösten).Ad argentatus, Simrishamn, 060204, Hans Larsson

Enstaka gråtrutar kan dock också har mycket rött. Inte sällan hänger detta ihop med i övrigt livliga mjukdelar såsom rödare orbitalring och - gula ben.
Ad michahellis, Linosa, Italien, 060509, Hans Larsson

Ben: Oftast mustigt gula men bleknar något på hösten. OBS: Gråtrutar kan ha precis lika gula ben som medelhavstrut! Ofta har medelhavstrut längre tibia, fr a stora hanar kan påminna starkt om kaspisk trut i jizzen. Små honor kan däremot ha ganska korta ben.

Mantel: Skillnader gentemot gråtrut ofta försumbar och svår att avgöra beroende på ljusförhållanden och vinkel. Ibland ter sig manteln en nyans mörkare och med mer neutralt grå ton än genomsnittlig gråtrut men detta är en ganska svårvärderad karaktär enligt vår erfarenhet. Märkligt nog så kan man ibland uppfatta det på bilderna hemma på datorn men inte i fält. Tumregeln är dock att manteln aldrig får vara tydligt ljusare än gråtrutens.

Hos oss uppträder huvudsakligen adulta medelhavstrutar från juni/juli fram till november/december. Övrig tid är arten extremt sällsynt. Det innebär att vi får räkna med att det är fåglar i aktiv ruggning som dyker upp hos oss och fräscha fåglar med komplett vinge ses inte förrän i slutet av perioden. Vet man hur ruggningen fortskrider och vilka pennor som är viktiga att kolla så kan man för det mesta rekonstruera handteckningen även hos en ruggande trut. En exakt bild av handens teckning är nämligen en viktig ledtråd för att skilja medelhavstrut från gulbent gråtrut, tillsammans med jizz.Ad michahellis, Livorno, Italien, 070427, Hans Larsson

Adult medelhavstrut uppvisar generellt mer svart och mindre vitt i handen än gråtrut och helst ska hp 10 ha en liten till medelstor vit slant samt ett smalt svart subterminalband som skiljer slanten från den vita toppen. Håll reda på slantar och toppar! Hp 9 ska vara helsvart eller ha en mindre, ofta isolerad, vit slant. Hp 5 måste ha ett komplett svart band (som helst ska vara brett) och som skiljer den från den vita toppen. Svarta markeringar på hp 4 är bonus.Ad argentatus, Simrishamn, 090629, Hans Larsson

Den "typiska" argentatus-teckningen med mycket vitt och lite svart. Hp 5 utan svart teckning och stora vita slantar på både hp 10 & 9. Så här kan aldrig en medelhavstrut se ut!Ad argentatus, Simrishamn, 090629, Hans Larsson

En gråtrut med mer svart och en teckning som närmar sig medelhavstrutens. Ofta märks ändå en skillnad i det svartas utbredning, fr a på hp 7-9 där medelhavstruten har svart längre upp på fjädern. Tyvärr finns det gråtrutar med ännu mer svart och sådana kan faktiskt visa en närmast identisk teckning med medelhavstrut.. Inte minst våra grannar i öster som har majoriteten av de ofta inlandshäckande gulbenta gråtrutarna är väl medvetna om att detta, varför man måste komplettera bestämningen med fler karaktärer.Ad michahellis, Simrishamn, 090818, Hans Larsson

Denna individ har diskuteras på Svalan så en närmre titt på den kan vara på sin plats. Länk här: http://artportalen.se/birds/gallery_imageinfo.asp?imageID=161381 Liten och atletisk kropp, lång vinge och tibia samt kantigt och kompakt huvud med liksom "kapad" nacke är typiskt.Ad argentatus, Simrishamn, 090818, Hans Larsson

Gråtrut som jämförelse. Allmänt pösigare kropp, kortare vinge och tibia ger en satt jizz. Huvudet med litet, "stickande" öga och mer dolkformad näbb.Ad michahellis, Simrishamn, 090818, Hans Larsson

Märk hur benlängden kan variera beroende på fotovinkel. Bilder kan luras och gör det alltför ofta.. Medelhavstrut har streckat huvud i vinterdräkt, dock är strecken oftast tydligt finare än hos gråtrut och koncentrerade till ögontrakten och hjässan. Hos gråtrut är huvudet jämnare streckat, med ofta ganska mycket i nacken där medelhavs endast har svag eller ingen streckning alls.Ad michahellis, Simrishamn, 090818, Hans Larsson

Michahellis uppvisar mindre vita toppar på handpennorna än gråtrut varför dessa ofta är helt nedslitna inför ruggningen. Här ses baksidan av hp 10 som uppvisar en vit slant och framför denna ett smalt svart subterminalband men där den vita toppen är nedsliten. Innanför slanten ses utbrett svart på såväl inner- som ytterfan som sträcker sig långt in (ca 2/3 av pennan), vilket är en god indikation för michahellis. Hos gråtrut bryts ofta det svarta av ungefär på mitten av fjädern. Om inga flyktbilder fås så passa på att ta bilder när vingen hänger ner vid putsning t ex!Ad michahellis, Simrishamn, 090818, Hans Larsson


Ad michahellis, Simrishamn, 090818, Hans Larsson


Ad michahellis, Simrishamn, 090818, Hans Larsson

Notera liten till medelstor slant på hp10 samt liten slant på hp9 (kan saknas). Brett komplett band på hp 5, hp 6 växande, hp 7 tappad och hp8-10 gamla adulta handpennor. Hp 7-8 uppvisar ofta utbrett svart, vilket gör att michahellis får en ganska rak linje mellan det svarta och grå på handpennorna, typ tretåig mås. Gråtrutar med svart in på hp 5 har generellt mindre svart varför de ofta uppvisar ett mer U-format mönster mellan det svarta och grå på handpennorna. Kraftig ruggning bland större och mellersta täckare gör att såväl arm- som handpennebaserna blottläggs (de vita partierna mitt på vingen)