måndag 17 augusti 2009

På hal is - 2k medelhavstrut i augusti

2k/2cy michahellis, Simrishamn, 090811, Jörgen Bernsmo

Det är lätt att känna sig som Bambi när man försöker bena ut vilken trut som är vad. Inte minst gäller detta i subadulta dräkter där överlappet närmast är totalt. Man är i princip helt utlämnad åt jizz och proportioner. Det enklaste sättet att närma sig problemet är att leta rätt på typiska ex i andra mer lättbestämda (nåja..) skepnader och verkligen nöta in arternas jizz, habitus, karisma eller vad man nu väljer att kalla det. Då denna förhoppningsvis lyser igenom i övriga dräkter också kan man den vägen hamna på rätt spår.

Här har vi en 2k-trut som vi bedömer som medelhavstrut med ledning av att den jizzmässigt har de typiska dragen; litet, kompakt huvud med "kantig" nacke, ganska kompakt och grov näbb med tydlig "krok" (typ havstrut), liten kropp och ett utdraget akterparti som ger en silltrutslik jizz. Såklart är 2k silltrut en reell förväxlingsrisk när det handlar om nätta och småväxta medelhavstrutar. Oftast är de dock inte så grovhuggna framtill utan med lite jämnare och snällare drag...2k/2cy michahellis, Simrishamn, 090811, Jörgen Bernsmo

Dräktmässigt är denna nog exemplarisk och det är väl ingen slump - mer anonymt tecknade medelhavstrutar slinker säkert förbi oupptäckta. I alla fall, den snövita undersidan med sparsamt men distinkt tecknad flank och nacke är väldigt påfallande. Speciellt i kombination med den ändå rätt grovt mönstrade ovansidan (fr a vingtäckare & tertialer).2k/2cy michahellis, Simrishamn, 090811, Jörgen Bernsmo

Det mörka i huvudet är koncentrerat till ögontrakten - den klassiska blåtirekaraktären gäller alltså även andra vinter och till viss del äldre medelhavstrutar med.2k/2cy michahellis, Simrishamn, 090811, Jörgen Bernsmo

Här ses den långsträckta silltrutsjizzen väl. Huvudformen hos alerta medelhavstrutar kan ofta se väldigt jämnt rundad ut - det är främst när de kurar ihop sig och burrar upp dräkten som den riktigt "kantiga" looken kommer i dagern.2k/2cy michahellis, Simrishamn, 090811, Hans Larsson

Stjärt och vinge i aktiv ruggning, hp 1-7 är nya, 8:an växer och 9:an är borta. Hp 10 är juvenil, brun och sliten. Ruggningen är en bra ledtråd för att skilja juvenila från äldre fåglar några veckor till då 2k och 3k avslutar sina pennbyten. På marken ser de t ex helt rumphuggna ut ett tag medan de yttersta handpennorna växer. Sen blir det svårare, inte minst tack vare att många 2k (andra vinter) är oväntat mörktecknade och alltså ungfågellika. Vi kommer få anledning att återvända till detta pikanta problem snart. Denna medelhavstrut är dock i det ljusare spektrat och lättare att sålla ut som 2k. Här ses också att manteln fått en del gråa fjädrar, vilket verkar vara lite vanligare hos medelhavs och kaspisk i andra vinterdräkt, så där har vi en till positiv karaktär för vår fågel.2k/2cy michahellis, Simrishamn, 090811, Hans Larsson

Den rätt kontrastrikt tecknade vingundersidan är det också guldstjärna på, i alla fall jämfört med gråtrut som normalt har suddigare och mer utsmetad teckning. Lägg märke till alla reservationer man gärna använder sig av i Gull-business - "normalt", "ofta", "kanske" och "ganska" är bra ord att svänga sig med för att ha ryggen fri..:-)2k/2cy cachinnans, Simrishamn, 090811, Jörgen Bernsmo

Här kommer en 2k kaspisk för att visa att det absolut inte finns mycket att gå på, dräktmässigt alltså.. Just denna kaspiska är mer suddigt tecknad på ovansidan, men de är ofta mer grovtecknade likt medelhavstruten ovan. En grej som ofta skiljer är dock att ögat är mer frilagt hos kaspisk (dock ofta med svagare skuggning), så dess typiska "dumsnälla" uppsyn går igen.
Känner man arten från den mer distinkta första vinterdräkten så misstar man sig sällan i de efterföljande åldersklasserna tack vare den ofta "extrema" jizzen som tyvärr inte ses jättebra här.


2k/2cy cachinnans, Simrishamn, 090811, Jörgen Bernsmo

Här har den skakat färdigt och fjädrarna ligger lite mer normalt. Det går att ana den smala och lite ormlika halsen. Det lilla som finns av huvudstreckning är koncentrerad till nacken så här får man återigen flashbacks till första vinterdräkten.


2k/2cy argentatus, Simrishamn, 090811, Hans Larsson

Och så en gråtrut i motsvarande dräkt. Liksom hos den kaspiska ovan växer det yttre handpennor som bara den, så den är lätt att skilja ut som 2k. 3k har framförallt mer grått på manteln. Vit undersida, blåtira och kontrastrik ovansida, så det borde väl ändå vara en medelhavs, eller... Som sagt, i dessa subadulta dräkter är det mycket arternas jizz och uppsyn som är nyckeln. Senare på hösten när 1k-fåglar av de olika arterna är i sina mer typiska vinterdräkter är det lättare att leta fram dem och nöta in deras "persona". Överhuvudtaget är de kommande månaderna (sep-nov) kanske de bästa för att ge sig ut på isbanan!