måndag 3 augusti 2009

Juvenila medelhavstrutar i augusti

1k/1st cy michahellis, Simrishamn, 090802, Jörgen Bernsmo

Nr. 1. En ganska liten individ med förhållandevis klen näbb indikerar hona. Man kan ana platt hjässa, brant panna och tvär övergång mellan hjässa och nacke. Den är ganska sliten med tämligen vitt huvud som ramar in den mörka skuggningen kring ögat. Den "typiska" nötbruna nyansen som många gånger ses hos medelhavstrut känns tydligast på mantel och skapularer. Ett par av de främre övre skapularerna nya 1:a vinter. Bland de inre större täckarna ses grov bandning som avtar ut mot de yttre. Även de inre mellersta täckarna med tydligt grovt mönster. Hela vingpanelen ger ett ganska "rörigt" intryck ungefär som hos gråtrut. Tertialerna ganska vältecknade för en medelhavstrut med lite uppbruten vit kant basalt som når hela vägen in mot större täckarna (dock helt inom variationen). Lägg även märke till långa vingar och ganska kompakt kropp som ger "bröstigt" vältränat intryck. Ljust rosa ben som inte känns påtagligt långa.


1k/1st cy michahellis, 090802, Jörgen Bernsmo

Här framträder den mer kompakta och "bröstiga" jizzen ganska väl. Förhållandevis vältecknad undersida som är ljusast centralt på bröstet hos den här fågeln. Andra individer har ett mer komplett bröstband. Ganska typisk "fläckning" längs flankerna som framträder väl tack vare den ljusa bottenfärgen. Likaså blir den mörka ögonmasken extra påfallande. Själva masken är i juvenil dräkt ingen unik karaktär för medelhavstrut utan delas av de andra arterna med. Men speciellt i 1:a vinterdräkt är medelhavstrut den som normalt har en påfallande mörk "banditmask".


1k/1st cy michahellis, Simrishamn, 090802, Jörgen Bernsmo

En annan vinkel och pose. Minst två nya skapularer bland de övre på den här bilden. Dessa visar en mörkare kärna med gråare bräm jämfört med de mer slitna juvenila. Snart kommer flertalet årsungar ha ruggat in fler fjädrar så det blir det lättare att skilja på gamla och nya. Denna individ är troligtvis samma som här: http://truthjalpen.blogspot.com/2009/07/1k1cy-michahellis-simrishamn-090717.html och här: http://artportalen.se/birds/gallery_imageinfo.asp?imageid=156482

1k/1st cy michahellis, Simrishamn, 090802, Jörgen Bernsmo

Här ses distinkt svart ändband på stjärten samt att de inre handpennorna är väldigt mörka. Detta ger en väldigt mörk innerhand som ligger väldigt nära silltrut och inte sällan associerar man till just den arten.


1k/1st cy michahellis, Simrishamn, 090802, Jörgen Bernsmo

Nr. 2. Här har vi en annan individ som har hållit till kring matställena i hamnen en längre period. När fisket i stort sett ligger nere tar hon för sig av vad som erbjuds av turisterna, en s.k. glasstrut!

Tertialteckningen på denna är den "typiska" med smal vit kant basalt som inte når riktigt hela vägen in mot de större täckarna. De större täckarna förhållandevis välteckande hela vägen ut mot de yttre som annars ofta kan vara mer enfärgat mörka utan eller med endast diskret teckning.


1k/1st cy michahellis, Simrishamn, 090803, Jörgen Bernsmo

Den uppvisar vidare ljusrosa ben, något mer kontrastrikt intryck än "normal" gråtrut med ljusare bottenfärg på kropp och huvud och ganska "fläckiga" kroppssidor.


1k/1st cy michahellis, Simrishamn, 090803, Jörgen Bernsmo

Notera den ljusa grundfärgen på huvudet och kroppsundersidan med kontrasterande "bröstband". Lägg även märke till den nätta kroppsformen. Medelhavstrut (liksom kaspisk) ser ofta ut att ha mindre kroppsvolym än gråtrut och havstrut, även om de inte är mindre i mått.


1k/1st cy michahellis, Simrishamn, 090729, Jörgen Bernsmo

Jizzen varierar beroende på aktivitet men det utdragna intrycket är ofta påfallande. Olika belysning gör att dräkten ter sig mer eller mindre kontrastrik. Ett flertal bra bilder ur olika vinklar och ljus är väldigt tacksamt vid bedömning av foton för att få en känsla av jizzen.


1k/1st cy michahellis, Simrishamn, 090729, Hans Larsson

Samma fågel i flykten. Här återspeglas det kontrastrika intrycket fint. Notera den mörka handen med brunsvarta ytterfanen på de inre handpennorna, den kontrastrika stjärtteckningen med förhållandevis smalt svart och distinkt ändband, de större täckarnas utseende samt det ljusa huvudet. När vingen är så här utbredd ses de ljusa innerfanen på inre handpennorna tydligt, men i andra poser kan handen se närmast jämnsvart ut.


1k/1st cy michahellis, Simrishamn, 090729, Hans Larsson

Klassiskt tecknad undersida ses här; vitaktig bottenfärg på kroppen med markerat bröstband och mörkfläckig flank samt rätt välmönstrade axillarer, mellersta och mindre täckare i kontrast till ljusare större täckare. Denna teckning visar också en hel del silltrutar medan gråtrut normalt har mer jämnfärgat mörka täckare. Kaspisk trut å sin sida har typiskt mer otecknade vitaktiga axillarer och mellersta och större täckare.


1k/1st cy michahellis, Simrishamn, 090803, Jörgen Bernsmo

Nr. 3. Denna känns ett nummer biffigare än de båda andra ovan och är möjligen en hane. Tydligt markerat ögonbryn ger medelhavstrutar en ganska "bister" look! Förutom det ljusare ansiktet så skiljer dräkten inte dramatiskt från 1:an & 2:an och lägg t ex märke till hur den grova fläckningen på flanken går igen hos alla tre fåglarna.


1k/1st cy michahellis, Simrishamn, 090803, Jörgen Bernsmo

Här ses en annan variant på tertialteckning. De övre fjädrarna är av "klassiskt" snitt medan de nedre fått en lite flippigare mönstring. Kolla in fler på Oskar Nilsson´s blogg: http://gullpix.blogspot.com/2009/07/some-michahellis-tertials.html


1k/1st cy michahellis, Simrishamn, 090803, Jörgen Bernsmo

Ännu en idolbild på nr. 3. Ljust huvud, bröst och buk "hör till" hos medelhavs- och kaspisk trut medan det är mer ovanligt hos gråtrut.

Visa Rauste har en grym samling bilder på sin hemsida, bl a av unga medelhavstrutar från Rumänien. Här finns också värdefulla bestämningstips: http://www.helsinki.fi/~rauste/juvmic/
Snabblänk till stående fåglar: http://www.helsinki.fi/~rauste/juvmic/p_bulg/index2.html
Ovansidor i flykten: http://www.helsinki.fi/~rauste/juvmic/y_bulg/index2.html
Undersidor i flykten: http://www.helsinki.fi/~rauste/juvmic/a_bulg/index2.html
Stjärtteckningar: http://www.helsinki.fi/~rauste/juvmic/t_bulg/index2.html