onsdag 26 augusti 2009

Kaspisk och medelhavstrut i augusti

1k/1cy cachinnans, Simrishamn, 090826, Jörgen Bernsmo


I föregående inlägg påtalades att den kaspiska från den kungliga huvudstaden var sen ruggningsmässigt, med endast ett fåtal bytta skapularer. Här en annan individ som kommit betydligt längre med samtliga skapularer bytta förutom i den nedersta raden. Huvudet påfallande ljust i kontrast mot den mörkare nacken. De nya skapularerna är grå med förhållandevis diskret ankarteckning. Tertialer med ljusa toppar och tämligen diskret urvattnad teckning på de inre st täckarna. En gråtrut har inte så här pass avancerad ruggning i augusti men ett flertal har ljusnat och bytt enstaka skapularer och således kan man se ett överlapp mellan riktigt fräscha kaspiska och slitna gråtrutar.

Jizzen är klockren med lång smal hals, toppigt huvud med flack panna som övergår i en smal lång näbb på denna ändå förhållandevis stora individ. Långa ljusa ben.1k/1cy cachinnans, Simrishamn, 090826, Jörgen Bernsmo


Det arttypiska lätet är säkert för många en underskattad karaktär som faktiskt är ganska lätt när man väl lärt sig det. En kaspisk röjer sig lika lätt i en gråtrutsflock som en svarthuvad mås bland skrattmåsar. Även hotställningen i kombination med lätet som ofta intas när det vankas något gott är arttypisk. Kaspiska fäller då ut vingarna drygt halvvägs och sträcker hals i samband med lätet. Astmatiskt sjölejon känns helt rätt :-)

1k/1cy michahellis, Simrishamn, 090826, Jörgen Bernsmo

Även hos medelhavstrut har ruggningen framskridit vid den här tiden och den här individen har ruggat i princip alla ryggfjädrar och är rejält blekt och sliten.

Se hur arterna skiljer sig åt genom att jämföra bilderna ovan och nedan!

Medelhavstruten har grovt tecknade (sågtandade) större täckare men även de övriga täckarna har ett grövre mönster som ger ett oordnat intryck där det är svårare att avgöra enskilda fjädergrupper. Den kaspiska har urblekta st täckare med ganska diffus teckning och de mindre och mellersta är i princip helmörka och otecknade. Tertialerna skiljer sig inte nämnvärt men den kaspiska har bredare ljusa toppar och medelhavstruten en smal vit bård längs nederkanten som når halvvägs in mot de st täckarna.

De nya skapularerna skiljer sig inte heller påtagligt men normalt brukar medelhavstrut uppvisa grövre teckning även här med fylligare kärna i ankarteckningen men som altid med trutar så föreligger en viss variation. Den kaspiska uppvisar vidare en mer markerad halsboa och härefter får man gå in på jizzen.

Notera det kantiga huvudet hos medelhavstruten med brantare panna och flackare hjässa och rak övergång mellan nacke och rygg. Den kaspiska har typiskt mer flack panna och rundad huvudprofil. Den kaspiska ser "snäll och go" ut medan medelhavstruten har en mer bister uppsyn. I detta fallet har dock den kaspiska snott "blåtiran" av michen varför han inte ser riktigt lika cool ut som vanligt!

På vattnet ligger medelhavstruten som en gråtrut med tyngdpunkten fram medan den kaspiska har tyngdpunkten mer mitt på, vilket förklaras av den längre halsen. Ibland får man associationer till simmande skrattmås eller simsnäppa, vilket framgår tydligast på den nedersta bilden.

1k/1cy cachinnans, Simrishamn, 090826, Jörgen Bernsmo

1k/1cy cachinnans, Simrishamn, 090826, Jörgen Bernsmo