söndag 27 september 2009

Kaspisk trut igen

Adult cachinnas, Simrishamn, 090927, Jörgen Bernsmo

Nu ska det snart börja anlända lite fler adulta kaspiska trutar och då kan det vara bra att vara uppdaterad på vad man ska titta efter. Nu när majoriteten av gråtrutarna har anlagt vinterdräkt så sticker de adulta kaspiska ofta ut genom sitt huvud som är rent vitt eller med svag fin streckning kring ögon och i nacke. Irisen är mörk och näbben har ofta en tydligt grönare anstrykning än gråtrutens mer gula. Den mörka markeringen är ett tecken på vinterdräkt och inte en ålderskaraktär och sträcker sig ofta över båda näbbhalvor. Benen har ofta en ljusare beige eller svagt gul ton men kan vara mer köttfärgade som hos gråtrut. I övrigt känns jizzen igen så som den beskrivits i tidigare inlägg.
När mörkret faller allt tidigare nu på hösten så kan även gråtrutar te sig mörkögda på avstånd varför man helst bör se en vingteckning typisk för kaspisk med grå tungor som skär in i det svarta på handen, tydligast på hp 6-8. De bör vidare helst ha ett komplett svart subterminalband på hp 5 och svart markering på hp 4 är bonus, likt medelhavstrut. Dock har medelhavstrut mer utbrett svart i handen.

Ett abstrakt av en artikel av G. Neubauer där handens teckning hos kaspisk trut visas i bild samt variation i irisfärg och givetvis en hybrid :-) kan ses på länken nedan. Den som kan franska blir extra glad.
http://www.ornithomedia.com/magazine/mag_art380_1.htm


1k/1cy cachinnas, Simrishamn, 090927, Jörgen Bernsmo

Ungfåglarna har vi lärt oss känna igen vid det här laget och majoriteten är nu väldigt distinkta och kontrastrika. Denna har ruggat hela ryggen förutom de nedersta skapularerna men till synes inga täckare. Alltså helt i fas med ett flertal gråtrutar, men nu anländer allt fler oruggade gråtrutar från nordligare häckplatser och då blir skillnaden tydligare.

1k/1cy cachinnas, Simrishamn, 090927, Jörgen Bernsmo

1k/1cy cachinnas, Simrishamn, 090927, Jörgen Bernsmo

Vad beträffar vingundersidans teckning så har vår individ här tagit den karaktären på lite väl stort allvar. Det är sällan axillarerna är så här kritvita utan tydliga mörka toppar på undre täckarna men detta får betraktas som en urtypisk individ på det hela taget.