onsdag 22 juli 2009

Juvenila kaspiska- och gråtrutar i juli

1k/1cy argentatus, Simrishamn, 090722, Hans Larsson

En ganska ordinär ungfågel i juli. Jämför fr a skapularer och vingtäckare med den kaspiska nedan.


1k/1cy cachinnans, Simrishamn, 090722, Hans Larsson

Märk ett "mjukare" helhetsintryck med jämna ljusa kanter på fr a skapularer men också de flesta vingtäckare. Tertialer klassiskt "kaspiska" med mörka baser och rätt breda och svagt mönstrade ljusa toppar. Aningen flackare panna, lång "snok", lite ormlik hals samt smala handpennor ger en sirligare jizz än gråtrut.


1k/1cy argentatus, Simrishamn, 090722, Hans Larsson

Denna gråtrut har mer kontrasterande tertialteckning och närmar sig kaspisk i det avseendet. Men bl a den "röriga" mönstringen på skapularer och vinge är bra gråtrutskaraktärer kontra kaspisk.


1k/1cy argentatus, Simrishamn, 090722, Hans Larsson

Här syns ännu mer solitt mörka tertialer med mönstring enbart i topparna. Andra gråtrutar har ännu mindre mönstring så variationen är alltså betydande.. Titta t ex på denna från Finland, plåtad av Hannu Koskinen: http://www.elisanet.fi/hj.koskinen/Poormic_20070802.html


1k/1cy cachinnans, Simrishamn, 090718, Olof Jönsson

Troligtvis maximalt mönstrade tertialer för kaspisk här. Kanske går det inte att helt utesluta hybridteorin men teckningen i övrigt väcker inga misstankar - den ser helt enkelt ut som en vältecknad kaspisk. Hybrider brukar normalt avslöja sig genom att se uppenbart märkliga ut i teckningen, ibland t o m med kombinationer och mönster som ingen av föräldraarterna har.


1k/1cy cachinnans, Simrishamn, 090718, Olof Jönsson

Samma fågel i flykten. Märk långvingat intryck, med fr a lång arm och framskjutet huvud - arten ser inte sällan oroväckande skranglig ut! Kolla också inre handpennorna som visar typiskt "persiennmönster" skapat av helmörka ytterfan. Stjärtbandet är oftast tydligt bredare än hos medelhavstrut.


1k/1cy argentatus, Simrishamn, 090722, Hans Larsson

Samma fågel som ses stående ovan. Jämför innerhanden med föregående kaspiska. I vissa vinklar kan fjädrarna se mörkare ut, men helhetsintrycket är (nästan..) alltid att gråtrut har en rejäl ljus "lucka" med i handen. Se kommentarer under medelhavstruten i tidigare inlägg. Den här individen visar jämnfärgade baser på större täckarna, med vingbandseffekt likt kaspisk. Dock är själva mönstringen i topparna lite brutalare så vingbandet blir inte lika "mjukt" avsatt. Som synes är stjärtteckningen nästan lika kontrastrik som hos kaspisk (och medelhavstrut) men ofta är stjärtbandet något mattare svartbrunt i färgton.


1k/1cy argentatus, Simrishamn, 090722, Hans Larsson

Samma filur igen, här syns handpenneteckningen lite tydligare och ovansidan är i övrigt ändå något mer jämntonad än hos kaspisk.


1k/1cy cachinnans, Simrishamn, 090722, Hans Larsson

Samma kaspiska som simmar längre upp i inlägget. Här ser innerhanden ljusare ut, men grundteckningen framgår förhoppningsvis - jämnmörka ytterfan på pennorna.


1k/1cy cachinnans, Simrishamn, 090722, Hans Larsson

En annan vinkel och genomlysning får handen att se mörkare ut igen. Grundligt fältobsande och många foton är i många lägen snudd på ett måste för att pussla ihop artbestämningarna.