torsdag 16 juli 2009

3k silltrutar i juli

3k/3 cy fuscus, Simrishamn, 090715, Jörgen Bernsmo

Lägg märke till svartaktig mantel, nätt byggnad, klen näbb och mycket lång vinge. Västliga silltrutar (graellsii och intermedius) är oftast grövre och mer lika gråtrut i formen, men vissa intermediushonor kan se väldigt små och slanka ut. I kombination med mantelfärg kan jizzen ge en god indikation på vilken silltrutsform det är fråga om. Dagens båda 3k-fåglar passar i alla avseenden väl in i mallen för fuscus, men man bör alltid vara extra försiktig när det handlar om enstaka individer utanför de normala utbredningsområdena. Svarta handpennor utan vita toppar, enstaka bruna vingtäckare, mörk skuggning på övernäbbens spets samt brunaktig iris indikerar en 3k-fågel.3k/3 cy fuscus, Simrishamn, 090715, Olof Jönsson

Samma fågel i flykten. Helmörk hand utan vita toppar eller slant på hp10 och såklart det breda stjärtbandet skiljer lätt ut denna 3k från en adult, men stående är den förvånade adultlik på lite håll.3k/3 cy fuscus, Simrishamn, 090715, Jörgen Bernsmo

Individ 2, som är lite mer utfärgad. Bl a syns små vita toppar på handpennorna, irisen är ljusare och stjärten har mer vitt. Jizzen även här typisk för fuscus. Märk hur mantelfärgen skiftar med belysningen, i fält sågs ingen skillnad mellan de båda individerna. Det tål att upprepas att man bör vara försiktig när man drar slutsatser av enstaka foton, inte minst gäller detta mantelfärg hos trutar.3k/3 cy fuscus, Simrishamn, 090715, Olof Jönsson


3k/3 cy fuscus, Simrishamn, 090715, Hans Larsson

Fuscus har normalt en snabbare dräktutveckling jämfört med främst graellsii. Kolla in en genomsnittsgraellsii i andra sommardräkt här:
http://gull-research.org/lbbg3cya/3cymay02.htm Passa även på att titta på silltrutsfotona från Holland här: http://www.xs4all.nl/~daarruud/fuscus.html Flera exempel visar att intermedius i många lägen har en ruggningsstrategi som liknar den långflyttande nominatrasen fuscus, vilket är logiskt med tanke på att en del intermedius flyttar ända ner till tropiska Afrika.
En artikel som beskriver dräktutvecklingen hos de olika raserna av 3k silltrutar (ringmärkta individer) finner du här: http://www.gull-research.org/papers/14muusse.pdf