söndag 26 juli 2009

3k gråtrut i juli

3k/3rd cy argentatus, Göteborgs fiskehamn, 090725, Magnus Rahm

Här har vi en trut med flack panna, en förhållandevis smal och parallell näbb med svag gonysvinkel och högt placerat svart öga. En jizz som vid ett första ögonkast stämmer väl med kaspisk trut. Benlängd dock svårbedömd här. De gamla täckarna och tertialerna är slitna och blekta och ger därför inte mycket vägledning. Den uppvisar tämligen stora vita toppar på de nya handpennorna och de gamla förefaller enhetligt bruna vilket tyder på en 3k eller 4k. Det är ofta svårt att känna sig säker på åldern utan att se en utbredd vinge och inte ens då är det så himla självklart.


3k/3rd cy argentatus, Göteborgs fiskehamn, 090725, Magnus Rahm

Här samma trut längst till höger med gråtrutar som förefaller vara i samma ålder. Här känns jizzen inte direkt avvikande från gråtrutarna men den mörka irisen gör fortfarande att den ger ett annorlunda intryck än de båda andra.


3k/3rd cy argentatus, Göteborgs fiskehamn, 090725, Magnus Rahm

Kvarsittande jämnbruna armpennor med smala ljusa toppar tyder helt klart på 3k (det är alltså 2:a vinterns vingpennor). Tredje vinterns vinge har normalt mer grå/ljus arm och ofta mer utfärgad hand med tydlig slant på hp 10. På denna bild ses vingundersidan med mörka axillarer (kaspisk oftast ljusare här) samt att den har ruggat de 7 innersta handpennorna. Hp 1-6 är nya, Hp 7 är också ny men växande, hp 8 fälld och hp 9-10 är gamla och slitna. Hp 10 saknar slant. Med denna bild kan man utan tvekan bestämma den till gråtrut då kaspisk ska ha komplett band på hp 5 och oftast en tydlig vit slant på hp 10 i 2:a vinter (den gamla yttersta handpennan). Ofta visar gråtrut också svart band på hp 5 i tredje vinterdräkt, så denna fågel har alltså turligt nog mindre svart än många andra gråtrutar, vilket s a s blir spiket i kistan. Men en riktig "look-alike" är det och på avstånd utan närgranskning av vingen skulle den lätt kunna passera som en kaspisk!


3k/3rd cy cachinnans, Simrishamn, 090718, Olof Jönsson

Här en kaspisk i ungefär samma ruggningsstadie som jämförelse. Notera det svartas utbredning på de nya handpennorna (hp 1-6). Brett svart band på hp 5 som sagt inte ovanligt hos gråtrut, men ett måste för kaspisk!


De bägge 3k-fåglarnas handpennor vända i samma vinkel för lättare jämförelse. Den lilla slanten på hp 10 variabel hos båda arterna, men i genomsnitt störst och oftast förekommande hos kaspisk. Som regel också tydligare än hos vår kaspiska här.


3k/3rd cy cachinnans, Simrishamn, 080821, Jörgen Bernsmo

Här en annan 3k kaspisk trut för jämförelse. Ytligt sett är den väldigt lik Magnus gråtrut. Denna bild tagen knappt en månad senare och något längre kommen i ruggningen. Bl a är det mesta av kropp och vingtäckare samt tertialer "färdiga" för 3:e vinter. Dock har den kvar gamla hp 10 (från 2:a vinter) och den lilla vita slanten syns väl på baksidan av den bortre yttersta handpennan. Andra mer subtila skillnader gentemot gråtrut är t ex den ganska distinkta streckningen i nacken (många 3:e vinter kaspiska har ännu kraftigare streckning), otecknat vitt huvud och tendens till "ögonklamrar" a la svarthuvad mås.


3k/3rd cy cachinnans, Simrishamn, 090718, Olof Jönsson vs 3k/3rd cy argentatus, Göteborgs fiskehamn, 090725, Magnus Rahm

Sida vid sida är det två nästan identiska fåglar och fr a dräktmässigt är det inte mycket som skiljer (den kaspiska har lite mer avsatt nackstreckning och vitare ansikte). Jizzen är ledtråden och även om denna gråtrut är av den smäckrare sorten så är den kaspiska än mer skrangligt byggd, med en smalare och giraffliknande hals. Huvudet är lite päronformat med en tydligt toppig hjässa. Kombinerat med en något längre näbb och längre och smalare ben ger det den kaspiska en rätt karakteristisk "goofy" uppsyn.

Göteborgstruten visar hur viktigt det är med bra bilder eller anteckningar av handens utseende och att en enstaka bild kan vara svårbedömd. Dessutom varierar gråtrut (liksom andra trutar)en hel del i form och storlek (ofta beroende att hanar är större än honor)- vissa är rejäla plöfsiga biffar medan andra kan se väldigt nätta eller slanka ut. Mörkögda gråtrutar är ovanliga i adult dräkt men i subadulta dräkter varierar utfärgning av såväl iris som mjukdelar och även omfattningen av ruggning. Det kan många gånger vara mycket svårt att skilja avancerade 3k fåglar från retarderade 4k fåglar. Man bör vara extra kritisk innan man bestämmer en äldre subad eller ad kaspisk trut på senvår och sommar i Sverige, då dessa normalt ska befinna sig i häckningsområdena. Vår erfarenhet från Sydostskåne är att de är riktigt ovanliga och betydligt mer sällsynta än mörkögda gråtrutar.